Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Münir TUNÇER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biyokimya (Berg, J.M; Tymoczko J.L; Stryer L). Ed: Denizli A; Özden A.K. Palme Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Gelişen bir bilim olarak biyokimyanın öenimi, katalitik ve düzenleyici stratejiler ve sinyal iletim yolakları, metabolizmanın temel kavramları, glikoliz ve glukoneogenez; glikojen, yağ asidi, protein ve amino asit metabolizması. Makromoleküllerin sentezi. Prokaryotlarda ve ökaryotlarda gen ifadelenmesinin düzenlenmesi.

Dersin Amacı

Biyokimyanın konu, kapsam ve canlı sistemler için öneminin belirlenmesi ve proteinlerin, nükleik asitlerin, enzimlerin, karbohidratların ve lipitlerin biyolojik önemlerinin yanı sıra metabolizmanın temel kavramları ve çeşitliliğinin önemini kavrama.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelişen Bir Bilim Olarak Biyokimya; Protein Yapısı ve Proteom. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_Fo
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_
1-Introduction to Biochemistry HD.mp4
2 Nükleik Asitler ve Genomların Keşfi; Evrimi ve Biyoinformatik. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_
2-Protein.mp4
3 Hemoglobin: İşlevsel Bir Proteinin Portresi; Enzimler: Temel Kavramlar ve Enzim Kinetiği https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_Fo
3-DNA to protein .mp4
4 Katalitik ve Düzenleyici Stratejiler. o https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_
4-DNA replication - 3D.mp4
4-Structure of DNA.mp4
5 Karbohidratlar. Lipitler ve Hücre Zarları. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_Fo
5-genome.mp4
6 Zar Kanalları ve Pompaları. Sinyal İletim Yolakları .Metabolizmanın Temel Kavramları ve Tasarımı. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_
6-Bioinformatics.mp4
7 Glikoliz ve Glukoneogenez. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_
7-Hemoglobin .mp4
8 Sitrik Asit Döngüsü https://bio.libretexts.org/?title=Bookshelves/Biochemistry/Book:_Biochemistry_Fr
8-Enzymes.mp4
9 Ara sınavı
10 Oksidatif Fosforilasyon. Fotosentez Aydınlık Evre Tepkimeleri https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_
10-Regulations.mp4
11 Calvin Döngüsü ve Pentoz Fosfat Yolu. https://bio.libretexts.org/?title=Bookshelves/Biochemistry/Book:_Biochemistry_Fr
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_Fo
11-Carbohydrates.mp4
12 Glikojen Metabolizması. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_Fo
12-Lipids and Cell Membrane Lecture.mp4
13 Yağ Asidi Metabolizması. Protein Döngüsü ve Amino Asit Katabolizması. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_Fo
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_Fo
13-Pores and Ion Channels.mp4
14 Makromoleküllerin sentezi: Amino asitler, nükleotitler, zar lipitleri ve steroitler. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_
15 Prokaryotlarda ve ökaryotlarda gen ifadelenmesinin düzenlenmesi https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_
14-cell signaling pathway.mp4
16 Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 13 4 52
10 Tartışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 14 1 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 1 2
54 Ev Ödevi 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487683 Gelişen bir bilim olarak biyokimyanın önemini, konusunu, kapsamını ve amacını tanımlayabilecek
2 1487684 Makromoleküllerin biyolojik önemini ve metabolizmasını açıklayabilecek
3 1487685 Katalitik ve düzenleyici stratejilerincanlılar için olan önemini bilecek
4 1487686 Sinyal iletim yolaklarının önemini bilecek
5 1487687 Metabolizmanın temel kavramları, glikoliz ve glukoneogenezin önemini bilecek
6 1493243 Glikojen, yağ asidi, protein ve amino asit metabolizmasının önemini bilecek
7 1493244 Makromoleküllerin sentezini ve önemini bilecek
8 1493245 Prokaryotlarda ve ökaryotlarda gen ifadelenmesinin kontrolünün önemini kavrayacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 5 3 5 3 3 4
2 3 3 3 2 1 1 2 4
3 2 3 2 1 3 1 1 2
4 3 1 1 2 2 2 2 2
5 2 3 4 3 3 3 3 3
6 4 2 2 3 3 4 1 2
7 4 4 5 4 4 2 2 3
8 2 5 3 1 3 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr