Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin SAYGIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Mikroorganizmaların biyolojisi, Michael T. Madigan, Palme Yayıncılık, Ankara, 2017. • Temel mikrobiyoloji, Mustafa Arda, Medisan Yayınevi, Ankara, 2011. • Mikrobiyoloji, Bahri Teker, TUS Eğitim yayıncılık, Ankara, 2016.

Dersin İçeriği

Mikroorganizmalar ve Mikrobiyoloji, Mikrobiyal Yaşamın Genel Özellikleri, Prokaryotik Hücre Yapısı ve İşlevi, Mikrobiyal Beslenme ve Kültür, Mikrobiyal Metabolizma, Mikrobiyal Büyüme, Mikrobiyal Genetik, Virüsler, Mikrobiyal Evrim ve Sistematik, Prokaryotlar: Bacteria, Prokaryotlar: Archaea, Ökaryotik Hücre Biyolojisi ve Ökaryotik Mikroorganizmalar, Mikrobiyal Büyümenin Kontrolü, Mikroorganizma-İnsan İlişkileri ve Enfeksiyonlar

Dersin Amacı

Öğrencilere mikrobiyal yaşam formlarının genel özellikleri ve temel mikrobiyal araştırma yöntemleri hakkında bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikroorganizmalar ve Mikrobiyoloji 1. Mikroorganizmalar ve Mikrobiyoloji_AVYS.docx
1. Mikroorganizmalar ve Mikrobiyoloji.mp4
2 Mikrobiyal Yaşamın Genel Özellikleri 2. Mikrobiyal Yaşamın Genel Özellikleri_AVYS.docx
2. Mikrobiyal Yaşamın Genel Özellikleri.mp4
Hücre Yapısı ve Evrimsel Geçmiş.pptx
3 Prokaryotik Hücre Yapısı ve İşlevi 3. Prokaryotik Hücre Yapısı ve İşlevi.mp4
3. Prokaryotik Hücre Yapısı ve İşlevi_AVYS.docx
Hücre Yapısı ve Evrimsel Geçmiş.pptx
4 Mikrobiyal Beslenme ve Kültür 4. Mikrobiyal Beslenme ve Kültür_AVYS.docx
Makromoleküller-1.pptx
Makromoleküller-2.pptx
4. Mikrobiyal Beslenme ve Kültür.mp4
5 Mikrobiyal Metabolizma Mikroskobi ve Hücre Morfolojisi.pptx
5. Mikrobiyal Metabolizma_AVYS.docx
5. Mikrobiyal Metabolizma.mp4
6 Quiz ve Genel Tekrar 6. Quiz ve Genel Tekrar.docx
Yüzey Yapıları ve İnklüzyonlar.pptx
6. Quiz ve Genel Tekrar.mp4
7 Mikrobiyal Büyüme Beslenme, Laboratuvar Kültürü ve Mikroorganizmaların Metabolizması.pptx
7. Mikrobiyal Büyüme.mp4
7. Mikrobiyal Büyüme_AVYS.docx
8 Mikrobiyal Genetik 8. Mikrobiyal Genetik_AVYS.docx
8. Mikrobiyal Genetik.mp4
Biyosentez.pptx
9 Ara Sınav
10 Mikrobiyal Evrim ve Sistematik 9. Mikrobiyal Evrim ve Sistematik_AVYS.docx
9. Mikrobiyal Evrim ve Sistematik.mp4
Mikrobiyal Üreme.pptx
11 Virüsler 10. Virüsler_AVYS.docx
10. Virüsler.mp4
Virolojinin Esasları.pptx
12 Prokaryotlar: Bacteria Merkezi Katabolik Yollar, Elektron Taşınması ve Proton Motive Güç.pptx
11. Prokaryotlar Bacteria_AVYS.docx
11. Prokaryotlar Bacteria.mp4
13 Prokaryotlar: Archaea Ökaryotik Hücre Biyolojisi.pptx
Ökaryotik Mikroorganizmalar.pptx
12. Prokaryotlar Archaea_AVYS.docx
12. Prokaryotlar Archaea.mp4
14 Ökaryotik Hücre Biyolojisi ve Ökaryotik Mikroorganizmalar Moleküler Mikrobiyoloji.pptx
13. Ökaryotik Hücre Biyolojisi ve Ökaryotik Mikroorganizmalar_AVYS.docx
13. Ökaryotik Hücre Biyolojisi ve Ökaryotik Mikroorganizmalar.mp4
15 Mikrobiyal Büyümenin Kontrolü
16 Mikroorganizma-İnsan İlişkileri ve Enfeksiyonlar
17 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
54 Ev Ödevi 10 3 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512839 Mikrobiyolojinin çalışma alanını tanımlayabilme
2 1512840 Mikrobiyolojide kullanılan araştırma araçlarını sıralayabilme
3 1512841 Mikroorganizmaların evrimsel geçmişini anlatabilme
4 1512842 Bakteri ve arke hücre yapılarını karşılaştırabilme
5 1512843 Hücre yapısına katılan makromolekülleri ve işlevlerini sıralayabilme
6 1512844 Mikrobiyal metabolizma hakkında bilgi verebilme
7 1512845 Virüslerin yapılarını tanımlayabilme
8 1512846 Bakterilerin genetik yapılarını tanımlayarak rekombinasyona yol açan mekanizmalar hakkında bilgi verebilme
9 1512847 Ökaryotik mikroorganizmaların hücre yapıları hakkında bilgi verebilme
10 1512848 Mikrobiyal genom analiz yöntemlerini tanımlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 3 3 2 3
2 5 5 4 3 3 3 2 3
3 5 5 4 3 3 3 2 3
4 5 5 4 3 3 3 2 3
5 5 5 4 3 3 3 2 3
6 5 5 4 3 3 3 2 3
7 5 5 4 3 3 3 2 3
8 5 5 4 3 3 3 2 3
9 5 5 4 3 3 3 2 3
10 5 5 4 3 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr