Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin SAYGIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cappuccino, J. G., & Welsh, C. T. (2017). Microbiology: A laboratory manual. Pearson Education. Çotuk, A. & Sungur, E.İ. (2014). Genel Mikrobiyoloji Laboratuvar Yöntemleri. Nobel Tıp Kitabevi.

Dersin İçeriği

Mikrobiyoloji laboratuar çalışma koşulları ve kullanılan alet-ekipmanın tanıtımı, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, Besiyerleri ve çeşitleri, Çeşitli ortamlardan miroorganizma izolasyonları, Boyama ve çeşitleri, Farklı mikrobiyal aktivite testeleri, Antimikrobiyal aktivite testi.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı morfolojik, biyokimyasal ve gelişim parametrelerine göre mikroorganizmaları tanımlama prensiplerini tanıtmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyoloji laboratuvarında uyulması gereken kurallar, mikroorganizmalar hakkında genel bilgi, Mikrobiyoloji laboratuarları ve laboratuvarlarda kullanılan araç ve gereçlerin tanımı 1. Mikrobiyoloji Lab. Kullanılan Araç ve Gereçler_AVYS.docx
1. Mikrobiyoloji Lab. Kullanılan Araç ve Gereçler.mp4
Mikrobiyoloji Lab. Kullanılan Araç ve Gereçler.ppt
2 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Besiyeri ve Besiyeri Tipleri 2. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Besiyeri ve Besiyeri Tipleri_AVYS.docx
2. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Besiyeri ve Besiyeri Tipleri.mp4
Mikrobiyoloji Lab. Kullanılan Araç ve Gereçler.ppt
3 Aseptik Teknikler, Saf Kültür ve Önemi 3. Aseptik Teknikler, Saf Kültür ve Önemi_AVYS.doc
3. Aseptik Teknikler, Saf Kültür ve Önemi.mp4
Sterilizasyon-Dezenfeksiyon.pptx
4 Mikroorganizmaların Boyanması ve Basit Boyama 4. Mikroorganizmaların Boyanması ve Basit Boyama_AVYS.doc
4. Mikroorganizmaların Boyanması ve Basit Boyama.mp4
BESİYERİ ve BESİYERİ TİPLERİ.ppt
5 Spor Boyama, Gram Boyama Aseptik teknikler.doc
5. Gram Boyama - Spor Boyama_AVYS.docx
5. Gram Boyama - Spor Boyama.mp4
6 Bakteri Sayımı, Atmosferik O2 Etkisi 6. Bakteri Sayımı, Atmosferik O2 Etkisi.mp4
6. Bakteri Sayımı, Atmosferik O2 Etkisi_AVYS.docx
6. Saf Kültür ve Önemi.doc
7 Funguslar, Mikrobiyal Hareket Testi 7. Funguslar, Mikrobiyal Hareket Testi.mp4
7. Funguslar, Mikrobiyal Hareket Testi_AVYS.docx
funguslar.pptx
8 Katalaz/Koagülaz Testi, Hidrojen Sülfür Üretimi 8. SIM Medium_ Detection of Indole and Hydrogen Sulfide Production.mp4
8. Slide and tube coagulase tests_.mp4
8. Catalase test.mp4
mikrobiyolojideboyamabasitboyama.pdf
8. Katalaz_Koagülaz_H2S Testi_AVYS.docx
9 Ara Sınav
10 Karbonhidrat Fermentasyon Testi 9. Carbohydrate Fermentation.mp4
9. Karbonhidrat Fermentasyon Testi_AVYS.docx
boyama yöntemleri.pdf
11 IMViC 10. IMViC Testleri_AVYS.docx
10. IMViC Test.mp4
Katalaz testi.docx
12 Antibiyogram, MIC 11. Determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC).mp4
Karbonhidrat Fermentasyon Testi.ppt
11. Antibiyogram ve MIC_AVYS.docx
11. Testing an Antibiotic Using a Disk Diffusion Assay - Kirby Bauer Method.mp4
11. ID Laboratory Videos_ Antibiotic susceptibility testing.mp4
13 Üreaz ve Jelatin Hidrolizasyon Testi 12. Üreaz-Jelatin Hidrolizi_AVYS.docx
12. Urea Hydrolysis (Urease) Test.mp4
12. Gelatin Test.mp4
12. Gelatin Hydrolysis.mp4
12. Lab 5-18_ Urease Test.mp4
Biyokimyasal Testler.pdf
14 Nitrat Hidrolizi, Kazein Hidrolizasyon Testi 13. Nitrat Hidrolizi.docx
13. Nişasta ve Kazein Hidrolizi_AVYS.docx
13. Nitrate Reduction Test.mp4
13. Starch hydrolysis.mp4
13. Casein Hydrolysis in Skim Milk Agar.mp4
KÜLTÜREL SAYMA YÖNTEMLERİ.ppt
15 Sularda Koliform Tayini
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 10 1 10
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511289 Bir mikrobiyoloji laboratuvarında güvenli uygulamalar yapabilme
2 1511292 Bilimsel yöntemi açıklayabilme ve doğru olarak kullanabilme
3 1511291 Canlı mikroorganizmaları aseptik teknikleri kullanarak transfer edebilme
4 1511288 Çevresel kaynaklardan uygun bir şekilde mikroorganizmaları elde ederek kültürleyebilme ve tanımlayabilme
5 1511290 Kültür ortamlarını doğru bir şekilde tanımlayabilme, işlevini açıklayabilme ve kullanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 5 5 3 5 4
2 5 5 4 5 5 4 4 4
3 5 5 3 3 3 2 3 2
4 5 5 3 3 2 2 3 2
5 5 5 4 3 2 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr