Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin SAYGIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Murray, Patrick R., Ken S. Rosenthal, and Michael A. Pfaller. Medical microbiology. Elsevier Health Sciences, 2015. 2)Reddy, S. Ram; Reddy, K. Rajeshwar. Text Book of Microbiology : Immunology and Medical Microbiology. Himalaya Publishing House, 2010 3) Mishra, Saroj K., and Dipti Agrawal. A concise manual of pathogenic microbiology. John Wiley ve Sons, 2012.

Dersin İçeriği

Klinik mikrobiyoloji tanımı ve temel kavramlar. Hastalık yapan mikroorganizmalar. Mikrobiyal hastalıklarda teşhis ve tedavi konuları ele alınacaktır.

Dersin Amacı

Klinik mikrobiyoloji ile ilgili temel kavramlar ile birlikte hastalık yapan mikroorganizmaların neler olduğunun, nasıl hastalık yaptıklarının, bu mikroorganizmaların yaptıkları hastalıkların tedavisi ve laboratuvar tanılarının konulması için yapılan mikrobiyolojik testlerin neler olduğu hakkında eğitim verilmesini amaçlar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klinik mikrobiyolojiye giriş ve temel kavramlar 1. Hafta.docx
2 Virulans Faktörleri, Bakteri, Virüs, Mantar, Parazit 2. Hafta.docx
3 İnsan Vücudunun Normal Mikrobiyal Florası 3. Hafta.docx
4 Hava Kaynaklı Enfeksiyonlar 4. Hafta.docx
5 Gıda ve Su Kaynaklı Enfeksiyonlar ve Etkenleri 5. Hafta.docx
6 Deri ve Göz Enfeksiyonları ve Etkenleri 6. Hafta.docx
7 Genitoüriner Sistem Enfeksiyonları 7. Hafta.docx
8 Kan ve Lenf Enfeksiyonları 8. Hafta.docx
9 VİZE
10 Hastane Enfeksiyonları ve Etkenleri 10. Hafta.docx
11 Laboratuvarda uygulanan tanı yöntemleri 11. Hafta.docx
12 Hastalıklardan Korunma Yolları 12. Hafta.docx
13 Antibiyotik Kullanımı, Kemoterapi ve Kemoterapötik İlaçlar 13. Hafta.docx
14 FİNAL

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504902 Klinik mikrobiyoloji ve klinik laboratuvarı konusunda temel kavramları açıklar
2 1504903 Normal flora ve normal flora içermeyen bölgeler ve bu bölgelerde enfeksiyon oluşturan mikroorganizmaları tanır.
3 1504904 Mikroorganizmaların klasik ve moleküler tanımlama yöntemlerini açıklar.
4 1504905 Antibiyotik türleri, etki mekanizmaları ve gereksiz antibiyotik kullanımı ve toplum sağlığına olan etkilerini açıklar.
5 1504906 Hastalıklardan korunma yöntemlerini açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 3 4 3
2 4 4 3 4 5 3 3 3
3 5 4 3 3 4 3 4 3
4 4 4 5 3 4 3 4 3
5 4 4 5 4 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr