Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman ADIGÜZEL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Analitik teknikler ders notu. Enstrümantal Analiz, Skoog, Holler and Nieman, 7. Baskıdan çeviri, (Çeviri Editörleri: Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu ve Hamza Yılmaz), Bilim yayıncılık, Ankara Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, Ender Erdik, (2. Baskı), Gazi Kitapevi, Ankara, 1998. Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi, Metin Balcı, , ODTÜ yayıncılık, 2004. Introduction to Organic Spektroscopy, L. M. Harwood and T. D. W. Claridge, Oxford University Press, 1997. Spectroscopic Methods in Organic Chemistry, D. H. Williams and I. Fleming, Fifth Edition, mcgraw-hıll book company, London,1995. Organic Spectroscopy, (Second edition), William Kemp, Macmıllan Educatıon Ltd, London, 1987

Dersin İçeriği

Deneysel çalışmalarda kullanılan teknikler.

Dersin Amacı

Moleküler Biyoloji, genetik ve biyoteknoloji çalışmalarında kullanılacak mikroskobik teknikler, spektroskopik teknikler, kromatografik teknikler gibi analitik metotların temellerini ve bu tekniklerin uygulama yöntemlerinin öğretilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analitik tekniklere Giriş - - analitik teknikler 1 - Kopya.pdf
2 Spektrometrik Yöntemlere Giriş analitik teknikler 2 pdf.pdf
3 Elektromanyetik ışınların genel özellikleri - - elektromanyetik_spektrum.pdf
4 Optik cihazların bileşenleri ve spektrofotometre - - Analitik teknikler 3.pdf
5 Genetik mühendisliği ve biyoteknolojik proseslerde kullanılan cihazlar - - Analitik teknikler 4.pdf
6 Genetik mühendisliği ve biyoteknolojik proseslerde yoğunlaştırma ve ön-ayrıştırma metodları + + Analitik teknikler 5 (yoğunlaştırma ve ön ayrıştırma).pdf
7 DNA izolasyon teknikleri - - Analitik teknikler 6 (DNA izolasyon teknikleri).pdf
8 DNA izolasyon teknikleri + + Analitik teknikler 6 (DNA izolasyon teknikleri).pdf
9 Ara sınav - -
10 Elektroforetik teknikler - - https://www.youtube.com/watch?v=XDBj37c9Z2s
11 Elektroforetik teknikler + + https://www.youtube.com/watch?v=XDBj37c9Z2s
12 Polimeraz Zincir Reaksiyonu + + POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU.pdf
13 Kromatografik teknikler + + KROMATOGRAFİK YÖNTEMLER SUNUM.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IqqOexc5ewk
Kromatografiğinin temelleri.pdf
14 Dönem sonu sınavı - -

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 5 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1510099 Analitik tekniklerin sınıflandırılması
2 1510100 Kullanılan cihazların çalışma prensiplerini öğrenmek
3 1510101 Analitik cihazlardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi
4 1510102 Öğrencinin gerçekleştireceği deneysel bir çalışma için uygun olan tekniği seçebilmesi
5 1510103 Öğrencinin deney sistemleri kurabilme ve karşılaşılabilecek problemleri çözebilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 5 4 5
2 4 5 5 5 5 5 4 5
3 5 4 5 5 5 4 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr