Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Klug, W. S., ve Cummings, M. R. (2014). Concepts of genetics, 11th Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. (Genetik Kavramlar, 11. Baskıdan Çeviri, Editörler: Sümer S., Açık L., Tuncer M.) Allison LA (2011). Fundamental Molecular Biology, 2nd Edition. Wiley. (Temel Moleküler Biyoloji, 2. Baskıdan Çeviri, Editör: Ali Osman Beldüz) Clark DP, Pazdernik NJ (2012). Molecular Biology. Elsevier Science.

Dersin İçeriği

Moleküler biyoloji temel kavramları, nükleik asit yapısı ve organizasyonu, DNA replikasyonu, transkripsiyon, translasyon, rekombinant DNA teknolojisi ve genetik analiz yöntemleri hakkında bilgiler verilecektir.

Dersin Amacı

Bu ders genetik şifrenin detayları, genetik materyallerin yapıları ve fonksiyonlarının yanında canlılarda gen regülasyonu, protein sentezi, klonlama gibi süreçlerin moleküler düzeyde nasıl çalıştıklarını öğrencilere aktarmayı hedefler.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Moleküler Biyolojiye giriş ve temel kavramlar MolBio1.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/Book%3A_
2 Nükleik asitlerin yapısı Molbio2.mp4
https://www.jove.com/science-education/10684/what-are-nucleic-acids
https://www.jove.com/science-education/10685/phosphodiester-linkages
https://bio.libretexts.org/Courses/University_of_Arkansas_Little_Rock/BIOL3300_G
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundl
3 Genom organizasyonu Molbio3.mp4
https://www.jove.com/science-education/10760/genomic-dna-in-eukaryotes
https://www.jove.com/science-education/10758/genomic-dna-in-prokaryotes
https://www.jove.com/science-education/10821/what-are-viruses
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Working_with_Molecular_G
4 RNA çok yönlülüğü https://www.jove.com/science-education/10799/rna-structure
https://www.jove.com/science-education/10800/types-of-rna
https://www.jove.com/science-education/10804/rna-interference
https://www.jove.com/science-education/10817/crispr
https://www.jove.com/v/5105/rnai-in-c-elegans
Molbio4.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(OpenSt
5 DNA replikasyonu Molbio5.mp4
Molbio 5_1.mp4
https://bio.libretexts.org/Courses/Portland_Community_College/Cascade_Microbiolo
6 Gen mutasyonları Molbio6.mp4
https://bio.libretexts.org/Courses/Portland_Community_College/Cascade_Microbiolo
7 Vize sınavı
8 Prokaryotik transkripsiyon https://bio.libretexts.org/Courses/Portland_Community_College/Cascade_Microbiolo
Molbio8.mp4
9 Ökaryotik transkripsiyon Molbio9.mp4
https://bio.libretexts.org/Courses/Portland_Community_College/Cascade_Microbiolo
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Working_with_Molecular_G
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_an
10 Gen ifadesinin transkripsiyonel kontrolü https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_an
Molbio10.mp4
Molbio10_2.mp4
11 Gen ifadesi analiz yöntemleri https://bio.libretexts.org/Courses/Portland_Community_College/Cascade_Microbiolo
Molbio11.mp4
12 Translasyon Molbio12.mp4
https://bio.libretexts.org/Courses/Portland_Community_College/Cascade_Microbiolo
13 Rekombinant DNA teknolojisi Molbio13.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/Book%3A_
14 Epigenetik Molbio14.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Computational_Biology/Book%3A_Computation

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 0 0
5 Derse Katılım 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 55 55
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487940 Nükleik asitlerin yapısını tanımlayabilecek
2 1487941 DNA replikasyonunu tanımlayabilecek
3 1487942 Transkripsiyon, translasyon basamaklarını tanımlayabilecek
4 1487943 Rekombinant DNA teknolojisi temel kavramlarını tanımlayabilecek
5 1502339 Gen regülasyonu tanımını yapabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 1 3 1 1 2
2 5 5 2 2 3 1 1 1
3 5 5 2 1 3 1 1 1
4 5 5 3 3 4 1 3 4
5 5 5 3 2 3 1 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr