Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Ausubel FM, Brent R, Kingston RE, Moore DD, Seidman JG, Struhl K (2003). Current Protocols in Molecular Biology. John Wiley ve Sons. 2) Sambrook J, Russell DW (2001). Molecular Cloning: A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press.

Dersin İçeriği

Genomik DNA izolasyonu, agaroz jel hazırlama ve görüntüleme, PCR, kompetan hücre hazırlığı, transformasyon, mini prep, restriksiyon haritalama, gen ifadesi

Dersin Amacı

Bu dersin amacı moleküler biyoloji’de kullanılan temel yöntem ve tekniklere öğrencilerin aşina olmasının sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Moleküler biyoloji laboratuvarında çalışma ve güvenlik kuralları LAB1.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Ancillary_Materials/Laboratory_Experiment
2 Nükleik asitler Bakteriyel genomik DNA izolasyonu ve DNA'nın spektrofotometrik analizi LAB2.mp4
https://www.jove.com/v/5062/plasmid-purification
https://www.jove.com/v/5096/isolating-nucleic-acids-from-yeast
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Online_Open_Genetics_(Ni
3 PCR https://www.jove.com/v/5056/pcr-the-polymerase-chain-reaction
LAB3.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Working_with_Molecular_G
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Online_Open_Genetics_(Ni
4 Restriksiyon endonükleazlar Restriksiyon endonükleazlar ile kesim LAB4.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Online_Open_Genetics_(Ni
5 Elektroforez Agaroz jel elektroforezi ve DNA’nın agaroz jelden geri kazanılması LAB5.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(OpenSt
6 Moleküler klonlama LAB6.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Online_Open_Genetics_(Ni
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundl
7 Vize sınavı
8 Moleküler klonlama 2 Bakteriyel kompetan hücre hazırlama LAB8.mp4
https://www.jove.com/science-education/10627/bacterial-transformation
9 Moleküler klonlama 3 Bakteriyel transformasyon LAB9.mp4
https://www.jove.com/science-education/10515/transformation-e-coli-cells-using-a
https://www.jove.com/video/50684/rapid-protocol-for-preparation-electrocompetent
10 Koloni seçme teknikleri Mavi beyaz koloni tarama LAB10.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_an
11 Miniprep plazmit DNA izolasyonu https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Ancillary_Materials/Laboratory_Experiment
LAB11.mp4
12 Restriksiyon haritalama https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Bioche
Lab12.mp4
13 Rekombinant gen ifadesi LAB13.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Bioche
14 Epigenetik analizler https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Computational_Biology/Book%3A_Computation
LAB14.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 0 0
5 Derse Katılım 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502760 DNA izolasyonu basamaklarını tanımlayabilecek
2 1502761 PCR ile gen çoğaltımının nasıl yapıldığını tanımlayabilecek
3 1502762 Agaroz jel hazırlama ve nükleik asitlerin görüntüleme basamaklarını tanımlayabilecek
4 1502763 Bakteriyel transformasyon basamaklarını tanımlayabilecek
5 1502764 Koloni tarama basamaklarını tanımlayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 1 3 3 2 3 2
2 5 5 1 3 4 2 3 2
3 5 5 1 3 4 2 3 2
4 5 5 1 3 4 2 3 2
5 5 5 1 3 5 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr