Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Münir TUNÇER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Laboratuar Kılavuzu Tuncer M. (2008). Protein Saflaştırma 1: Kromatogarfik Teknikler. Mersin Üniversitesi Yayınları. Yayın No:14. Tuncer M. (2009). Protein Saflaştırma 2: Elektroforetik Teknikler. Mersin Üniversitesi Yayınları. Yayın No:19.

Dersin İçeriği

Atık karbon kaynaklarını kullanarak THP ve etanol üretimi. Organik asit üretimi. Enzim üretimi. Enzim aktivitesinin ve miktarının belirlenmesi. Ekstrasellüler enzimlerin deriştirilmesi, kromatogrfaik (GF ve IEC) ve elektroforetik (SDS-PADE) yöntemlerle ayrıştırılması.

Dersin Amacı

Multidisipliner olan biyoteknoloji dersindeki teorik konuların bazılarının deneysel olarak uygulanması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atık karbon kaynaklarını kullanarak THP üretimi BiyoTek-8.ppt
2 Atık karbon kaynaklarını kullanarak etanol üretimi
3 Organik asit üretimi
4 Protein miktarlarının belirlenmesi
5 Enzim üretimi
6 Enzim aktivitesinin belirlenmesi
7 Ekstrasellüler enzimlerin deriştirilmesi,
8 Ara Sınav
9 Kromatogarfik tekniklerin tanıtımı
10 Kromatogrfaik ayrıştırma: GF
11 Kromatogrfaik ayrıştırma: GF
12 Kromatogrfaik ayrıştırma: IEC
13 Kromatogrfaik ayrıştırma: IEC
14 Elektroforetik ayrıştırma: SDS-PADE
15 Verilerin sunumu
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 20 1
5 Derse Katılım 14 10 1
20 Rapor Hazırlama 5 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 2 28
13 Deney 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506056 Batık ve katı-durumlu fermantasyonun öğrenilmesi
2 1506057 Kesikli, yarı-kesikli ve sürekli fermantasyon tiplerinin öğrenilmesi
3 1506058 Fermantasyon süreçlerinin optimizasyonunda kullanılan tekniklerin öğrenilmesi
4 1506059 Fermantasyon ürünlerinin analiz ve değerlendirilmesinin öğrenilmesi
5 1506060 Deneysel sonuçların bilimsel olarak raporlanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 2 2 3 4
2 3 4 2 4 4 1 4 3
3 3 5 2 4 4 2 4 5
4 4 4 4 3 3 3 3 4
5 5 2 2 5 2 5 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr