Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nicholl DST (2008). An Introduction to Genetic Engineering. Cambridge University Press.

Dersin İçeriği

Bu ders temel moleküler biyoloji ile alakalı bilgiler ile birlikte genleri işleme yöntemleri ve teknolojik uygulamalar hakkında bilgiler verilecektir.

Dersin Amacı

Genetik mühendisliği, belirli bir organizmaya onun özelliklerini değiştirmek için yeni genetik bilgi ekleme sürecidir. Bu ders sadece genetik materyalin modifikasyonu hakkında değil aynı zamanda biyoteknoloji, tıp ve adli bilimlerdeki genetik mühendisliği uygulamaları hakkında da bilgi verecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetik mühendisliğin temelleri genetik müh.mp4
https://bio.libretexts.org/?title=Bookshelves/Ecology/Book:_Environmental_Biolog
2 Nükleik asitler ile çalışmak Genetik Müh 2.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Working_with_Molecular_G
https://www.jove.com/v/5096/isolating-nucleic-acids-from-yeast
https://www.jove.com/v/5062/plasmid-purification
3 Moleküler klonlamada kullanılan enzimler Genetik Müh 3.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Bioche
4 Gen manipülasyon yöntemleri Genetik Müh 4.mp4
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Brusli
5 Klonlama stratejileri https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/Book%3A_
Moleküler Klonlama.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=-kHOEtaWntA&ab_channel=TheUniversityofSydney
6 Polimeraz zincir reaksiyonu https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Working_with_Molecular_G
Polimeraz Zincir Reaksiyonu_PCR.mp4
7 Vize sınavı
8 Rekombinant klonları seçme, tarama ve doğrulama https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_an
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Cell_and_Molecular_Biology/Book%3A_Basic_
Blue white.mp4
Colony PCR.mp4
9 Veritabanları ve biyoinformatik https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Cell_and_Molecular_Biology/Book%3A_Invest
Genetik müh 9.mp4
10 Genetik mühendisliği ve Biyoteknoloji I https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundl
Genetik Müh 10.mp4
11 Genetik mühendisliği ve Biyoteknoloji II https://bio.libretexts.org/?title=Bookshelves/Ecology/Book:_Environmental_Biolog
Genetik Müh 11.mp4
12 Gen manipülasyonunun Tıp ve adli uygulamaları https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/Book%3A_
https://www.youtube.com/watch?v=t_9-6CRBrfA&ab_channel=KhanAcademyTurkce
Genetik müh 12.mp4
13 Transgenik bitki ve hayvanlar https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Online_Open_Genetics_(Ni
Genetik Müh 13.mp4
14 Epigenetik Analizler https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Computational_Biology/Book%3A_Computation
Genetik Müh 14.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 0 0
5 Derse Katılım 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500011 Genetik mühendislik hakkında temel bilgileri öğrenme
2 1500012 Gen manipülasyonu yöntemlerini tanımlama
3 1500013 Polimeraz zincir reaksiyonunu tanımlama
4 1500014 Genetik mühendisliği ve Biyoteknoloji bağlantısını tanımlama
5 1500015 Transgenik canlı terimini tanımlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 2 3 2 1 2
2 5 5 2 2 3 2 1 2
3 5 5 2 2 2 1 2 2
4 5 5 4 2 4 3 2 4
5 5 5 2 2 2 2 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr