Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nevzat ŞAHİN, Prof. Dr. Münir TUNCER, Doç. Dr. Kubilay YILDIRIM, Dr. Hilal AY, Dr. Tuğrul DORUK, Dr. Ali Osman ADIGÜZEL, Dr. Hayrettin SAYGIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Bilimsel makale nasıl yazılır, nasıl yayımlanır? Robert A. Day, Tübitak Yayınları, 2005. - http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/bilarstekau202.pdf

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma yöntemleri, literatür tarama, verilerin sunumu, verilerin yazılı olarak sunumu

Dersin Amacı

Öğrencilerin, bir öğretim üyesi danışmanlığında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak belirlenen bir konuda tez hazırlamaları amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırma yöntemlerine giriş 7. grup, Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite 1 Bilim, Bilimsel Araştırma Kavramları.mp4
7.grup_Bilimsel Araştırma İle İlgili Temel Kavramlar.pdf
1. Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş_7.grup.docx
Grup 4-Yeda-Damla-1.mp4
1. Bilimsel araştırma yöntemlerine giriş.mp4
Bitirme Projesi I_7.grup.1.hafta.mp4
1. Hafta.docx
Grup 5_1.mp4
Bilimsel Araştırma İle İlgili Temel Kavramlar 6.grup.pdf
6. grup, Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite 1 Bilim, Bilimsel Araştırma Kavramları.mp4
2 Konu seçimi ve hipotez oluşturulması 7. grup, 2. hafta, Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite 2 Araştırmanın Planlanması.mp4
2. Konu Seçimi ve Hipotez Oluşturulması_7.grup.docx
Grup 4-Yeda-Damla-2.mp4
7.grup_Araştırmanın planlanması.docx
Grup I_Bitime Projesi I.mp4
2. Hafta.docx
Grup 5_2.mp4
6. grup 2. hafta, Araştırmanın planlanması.pdf
6. grup, 2. hafta, Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite 2 Araştırmanın Planlanması.mp4
Bitirme Projesi I_7.grup 2.hafta.mp4
3 Literatür tarama 3. Literatür Tarama 1.docx
Grup 4-Yeda-Damla-3.mp4
7. grup, Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite 1 Bilim, Bilimsel Araştırma Kavramları.mp4
TEZ KONU ÖRNEKLERİ.pdf
7.grup_araştırma tasarımı.docx
Bitirme Projesi I_7.grup.3.hafta.mp4
Grup I_Bitime Projesi I.mp4
Grup 5_3.mp4
3. Hafta.docx
6. GRUP 3. HAFTA, araştırma tasarımı.pdf
6. GRUP, 3. HAFTA, Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-3 Araştırma Tasarımları.mp4
4 Literatür tarama Grup 4-Yeda-Damla-4.mp4
4. Literatür Tarama 2.docx
TEZ İLK HAFTA ÇALIŞMASI.pdf
7. grup, 4. hafta, Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite - 4 Veri türleri ve Kaynak Taraması.mp4
7. grup, 4. hafta, LİTERATÜR TARAMASI ÜZERİNE NOTLAR.pdf
Bitirme Projesi I_7.grup.4.hafta.mp4
Grup I_Bitime Projesi I.mp4
Grup 5_4.mp4
4. Hafta.docx
6. grup, 4. hafta, LİTERATÜR TARAMASI ÜZERİNE NOTLAR.pdf
6. grup, 4. hafta, Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite - 4 Veri türleri ve Kaynak Taraması.mp4
5 Literatür tarama Bitirme Projesi I_7.grup 5.hafta.mp4
Canan-tez ikinci hafta.pdf
5. Literatür Tarama 3.docx
Grup 4-Yeda-Damla-5.mp4
7. GRUP, 5. HAFTA, Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite -5 Nitel (Kalitatif) Araştırma.mp4
7. GRUP, 5. HAFTA, NİTEL KANTİTATİF ARAŞTIRMA.pdf
Grup I_Bitime Projesi I.mp4
Grup 5_5.mp4
6. GRUP, 5. HAFTA, NİTEL KANTİTATİF ARAŞTIRMA.pdf
6. GRUP, 5. HAFTA, Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite -5 Nitel (Kalitatif) Araştırma.mp4
6 Literatür tarama storage/app/public/aliosman.adiguzel/135436
6. grup, 6. hafta, nitel araştırma yöntemleri.pdf
6. grup, 6. hafta, Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite -6 Nicel (Kantitatif) Araştırma.mp4
Bitirme Projesi I_7.grup.6.hafta.mp4
Grup 4-Yeda-Damla-6.mp4
7. grup, 6. hafta, Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite -6 Nicel (Kantitatif) Araştırma.mp4
7. grup, 6. hafta, nitel araştırma yöntemleri.pdf
Bitirme Projesi_1.grup.pdf
Grup I_Bitime Projesi I.mp4
Grup 5_6.mp4
7 Literatür tarama Grup I_Bitime Projesi I.mp4
Bitirme Projesi I_7.grup.7.hafta.mp4
Grup 4-Yeda-Damla-7.mp4
6. grup, 7. hafta.pdf
6. grup, 7. hafta.mp4
storage/app/public/nsahin/135436
tez 1.grup.pdf
Grup 5_7.mp4
6.grup, 7. hafta, Nicel araştırma yöntemleri.pdf
8 Literatür tarama Grup 4.mp4
Grup I_Bitime Projesi I.mp4
Bitirme Projesi I_7.grup.8.hafta.mp4
6. grup - 8. hafta.pdf
6. grup - 8. hafta.mp4
avys/tugrul.doruk/4892-135436
Grup 5_8.mp4
9 Ara sınav
10 Literatür tarama Grup 4.mp4
6. grup - 10. hafta.pdf
6. grup - 10. hafta.mp4
storage/app/public/nsahin/135436
10.hafta_1.grup.pdf
Grup5_9.mp4
Bitime Projesi I_Grup I.mp4
11 Literatür tarama Grup 4.mp4
1.grup_11.hafta.pdf
6. grup - 11. hafta.pdf
6. grup - 11.hafta.mp4
avys/tugrul.doruk/4892-135436
Grup5_10.mp4
Bitime Projesi I_Grup I.mp4
12 Literatür tarama Grup 4.mp4
tez 8. hafta.pdf
6. grup - 12.hafta.pdf
6. grup - 12. hafta.mp4
avys/tugrul.doruk/4892-135436
Grup5_11.mp4
13 Literature tarama Grup 4.mp4
6. grup - 12.hafta.pdf
6. grup - 13. hafta.mp4
storage/app/public/nsahin/135436
TEZ 9. HAFTA.pdf
Grup5_12.mp4
Bitime Projesi I_Grup I.mp4
14 Bulguların sunumu ve tez formatında rapor yazılması Bitirme Projesi I_7.grup 13.hafta.mp4
Grup 4.mp4
6. grup - 14.hafta - .pdf
6. grup - 14.hafta - .mp4
avys/tugrul.doruk/4892-135436
Grup5_13.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
10 Tartışma 10 4 40
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 10 2 20
36 Rapor 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514396 Bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlar.
2 1514397 Bir hipotez oluşturabilir ve hipotezle ilgili literatür araştırması yapabilir.
3 1514398 Bulgularını sözlü ve yazılı olarak sunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 3 4 3
2 4 3 4 3 5 3 4 4
3 4 4 4 4 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr