Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Şengül Tural *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Geoffrey M. Cooper, HÜCRE, Moleküler Yaklaşım. Çeviri Editörü: Neşe Atabey, Ersan Kalay, Meral Sakızlı 7. Baskı, İzmir Kitabevi, 2016 2.William S. Klug, Michael R. Cummings, GENETİK Kavramlar. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Cihan Öner, 2011, 2. Baskı, Palme Yayıncılık 3. Tıbbi Genetiğin Tobias E,Esasalrı Connor M, Smith Fergusson, 6. baskı 2013.

Dersin İçeriği

1.Tıbbi Genetiğe giriş 2.Mendel Genetiği 3.Atipik Medndel Kalitimı 4.Mendel dışı kalıtım 5.Gen ve kromozomların yapısı 5.Kliniktesık karşılaşılan genetik hastalıklar 6.Kanser biyolojisi ve genetiği

Dersin Amacı

İnsan biyolojisi, tıbbi genetik, en sık görülen genetik hastalıklar ve kanser biyolojisi konusunda bilgi edinmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıbbi Genetiğe Giriş 1.Giriş.pptx
2 İnsan Genomu 2. İnsan Genom Organizasyonu.pptx
3 İnsan kromozomları ve kromozomal anomaliler 3. Kromozom Anomalileri.pptx
4 Mendel Genetiği 4. Mendel Kalıtımı.pptx
5 Atipik Mendel Kalıtımı 5. Atipik Mendel Kalıtımı.pptx
6 Mendel dşı kalıtım 5. Mendel Dışı Kalıtım.pptx
7 Sık görülen genetik Hastalıklar 7. Sık Görülen Genetik Hastalıklar.pptx
8 Hastalıklara Yatkınlıklar (genomik varyasyonlar) 8. Mutasyon ve varyasyonlar.ppt
9 Kanser Biyolojisine Giriş 9. Kanser Biyolojisi ve genetiği.pptx
10 Kanser Genetiği 10. Kanser Biyolojisi Genetik Faktörler.pptx
11 Sporadik Kanserler 11. Sporadik_Malign_Melanoma_Genetik_Testler_Medikal_T.pdf
12 Ailesel Kanserler 12.Ailevi Over Kanseri, BRCA Genleri ve Over Kanseri Tarama Programlar__[#404295]-438974.pdf
13 Kanserde Genetik Danışma 13. Genetik Danışmanlık (Bölüm 11).pdf
14 Genetik Hastalıklarda Tedavi Stratejileri 14. Kansere genel bakış korunma ve erken tanı.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 10 20
6 Uygulama/Pratik 5 15 75
24 Seminer 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
51 Sözlü Sınav 2 3 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524243 Tıbbi Genetik temel prensiplerin anlaşılması
2 1524244 Genetik Tarihin öğrenilmesi
3 1524245 Mendel Genetiğinin anlaşılması
4 1524246 Normal, multifaktoriyel, poligenik kalıtımın anlaşılması
5 1524247 Gen ve kromozomların yapı ve davranışlarının öğrenilmesi
6 1524248 Klinikte sıklıkla karşılaşılan genetik hastalıkların öğrenilmesi
7 1524249 Kanser biyolojisinin öğrenilmesi
8 1524252 Kanser genetiğinin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 1 2 1 3 3 3
2 2 1 2 1 2 2 2 3
3 2 2 1 1 1 2 2 2
4 1 1 2 2 2 3 3 2
5 1 3 4 5 2 3 3 3
6 2 2 3 3 3 4 4 2
7 2 3 3 3 2 3 4 2
8 2 3 2 2 2 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr