Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nevzat ŞAHİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Bilimsel makale nasıl yazılır, nasıl yayımlanır? Robert A. Day, Tübitak Yayınları, 2005. - Bilimsel Makale ve Tez Yazılımı, Erhan Ayşan, Nobel Tıp Kitabevi, 2019

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma yöntemleri, literatür tarama, verilerin sunumu, verilerin yazılı olarak sunumu

Dersin Amacı

Öğrencilerin, bir öğretim üyesi danışmanlığında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak belirlenen bir konuda tez hazırlamaları amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırma yöntemlerine giriş 1. Hafta.docx
2 Konu seçimi ve hipotez oluşturulması 2. Hafta.docx
3 Literatür tarama 3. Hafta.docx
4 Literatür tarama 4. Hafta.docx
5 Literatür tarama 5. Hafta.docx
6 Literatür tarama 6. Hafta.docx
7 Literatür tarama 7. Hafta.docx
8 Literatür tarama 8. Hafta.docx
9 Ara sınav
10 Literatür tarama 10. Hafta.docx
11 Literatür tarama 11. Hafta.docx
12 Literatür tarama 12. Hafta.docx
13 Literature tarama 13. Hafta.docx
14 Bulguların sunumu ve tez formatında rapor yazılması 14. Hafta.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
21 Rapor Sunma 2 70 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 30 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
10 Tartışma 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56
34 Okuma 14 3 42
36 Rapor 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522815 Bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlar.
2 1522816 Bir hipotez oluşturabilir ve hipotezle ilgili literatür araştırması yapabilir.
3 1522817 Bulgularını sözlü ve yazılı olarak sunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 3 4 4
2 4 3 4 3 5 3 4 4
3 4 4 4 4 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr