Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğrt. Üyesi Fatma HIRA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Calculus: A Complete Course, Robert A. Adams, Fifth Edition, Addison Wesley Longman Toronto 2003.

Dersin İçeriği

Sayılar, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev

Dersin Amacı

1) Temel Matematik bilgisini vermek. 2) Matematik alanında karşılaştığı problemleri analiz edebilmek ve problem çözme yeteneğini kazandırmak. 3) Analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reel Sayılar, Eşisiszlikler, Mutlak değer , Doğrular, çemberler ve paraboller 1.hafta- Sayılar-Mutlak değer-Eşitsizlikler-Tam değer-Doğru, çember,parabol.pdf
MBG-Mat I-1.hafta.mp4
http://digimat.omu.edu.tr/mod/lesson/view.php?id=634
2 Fonksiyonlar, Fonksiyon çeşitleri ve işlemleri 2.hafta-Fonksiyonlar, fonksiyonlarda işlemler, özel fonksiyonlar.pdf
3 Trigonometrik fonksiyonlar ve trigonometrik denklemelr 3.hafta-Trigonometrik fonksiyonlar ve trigonometrik denklemler.pdf
Molekürler Mat -3.hafta.mp4
4 Üstel fonksiyon ve logaritma fonksiyonu 4.hafta-Üstel ve Logaritma fonksiyonları.pdf
5 Ters trigonometrik fonksiyonlar , Hiperbolik fonksiyonlar Moleküler Mat 1-5.hafta asenkron video.mp4
5.hafta-Hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar.pdf
6 Kaydırma, öteleme ve yansıma ile fonksiyon grafikleri 6.hafta-Öteleme, kaydırma,yansıtma ile fonksiyon grafiklerinin çizimi.pdf
Moleküler Mat-I 6.hafta asenkron video kaydı.mp4
7 Değişim oranları ve limitler , Limit hesabı, Limit tanımı Müh Mat-I-7.hafta asenkron video kaydı.mp4
7.hafta-Limit.pdf
8 Asimptotlar 8.hafta-.Asimptotlar.pdf
https://drive.google.com/file/d/15bsvwl7LXhrABV7lZ5GGnvO-gsgBOcBK/view?usp=shari
9 Ara sınav 9.hafta- Süreklilik.pdf
https://drive.google.com/file/d/14lpH1nKoNfAW4UbNheND0M0UOitTREGY/view?usp=shari
10 Süreklilik
11 Bir fonksiyon olarak türev, Türev alma kuralları 11.hafta-Türev, türev alma kuralları.pdf
https://drive.google.com/file/d/1KEPulghZ6cVESNnlPOtrEqITi9JT4dde/view?usp=shari
12 Özel fonksiyonların türevi https://drive.google.com/file/d/1Hqr9Rgn9W3rjCP6UflnPHOcuZHTiIbOU/view?usp=shari
12.hafta-Özel fonksiyonların türevleri.pdf
13 Türevin geometrik yorumu, teğet denklemi, normal denklemi 13.hafta-Türev ile teğet ve normal doğrusunun belirlenmesi.pdf
https://drive.google.com/file/d/11nWEze0zsW21rFx-U2l2wSRNLpgrThGo/view?usp=shari
14 Limitte L'Hospital kuralı 14.hafta-Türev yardımıyla limitlerdeki belirsizliklerin giderilmesi (LHospital).pdf
https://drive.google.com/file/d/1-r33sGk635SouOQvpzHhynX2p6b6X6O9/view?usp=shari

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 1 14 14
9 Problem Çözümü 5 14 70
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 1 1
54 Ev Ödevi 3 5 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569404 Kümeler, Sayılar, Karmaşık Sayılar kavramlarını tanımak
2 1569417 İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler ile Doğrunun ve Çemberin Analitik İncelenmesi kavramlarını tanımak
3 1569421 Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik kavramlarını tanımak
4 1569427 Türev kavramını tanımak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 5 5 5
2 4 5 5 5 5 5 4 5
3 5 5 5 5 5 4 4 4
4 5 4 4 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr