Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Kubilay Yıldırım *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersi veren öğretim üyesinin hazırladığı "Genel Biyoloji (Zooloji)" ders notları

Dersin İçeriği

Hücrenin kimyasal bileşenleri (inorganik ve organik bileşenler), hayvan ve bitkisel hücrelerinin genel özellikleri, organeller, hayvansal dokular, metabolizma ve gelişme. Farklı hayvansal ve bitkisel hücreleri tanımak ve besinlerdeki organik maddeleri belirlemek için laboratuvar çalışmaları yapılacaktır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, canlıların genel özellikleri ve bitki ile hayvan hücrelerinin yapısı hakkında bilgi vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Canlıların genel özellikleri Laboratuvardaki güvenlik kuralları ve uygulama teknikleri hakkında bilgi verme
2 Prokaryotlar ve sınıflandırma
3 Mantarlar ve sınıflandırılması
4 algler ve sınıflandırılması
5 bitkiler ve sınıflandırılması
6 hayvanlar ve sınıflandırılması
7 Hayvan hücrelerindeki organeller
8 Hayvansal dokular (Epitel doku, Bağ doku, Kas doku, Kıkırdak doku, Kemik doku, Kan doku, Sinir doku)
9 Mitoz ve mayoz bölünme
10 Ara sınav
11 Glikoliz, krebs döngüsü
12 Elektron taşıma sistemi
13 Protein sentezi
14 Üreme ve gelişme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 4 8
2 Final Sınavı 2 4 8
4 Quiz 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569611 Canlı yaşam türlerinin çeşitliliğini kavrama
2 1569612 Prokaryotik organismaların tanımlanması ve sınıflandırılması
3 1569616 Ökaryot hücrelerin tanımlanması ve çok hücreli organizmaların sınıflandırılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 2
2 2 4
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr