Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Halil Kütük *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Solomons G. and Fryhle C., (Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002. [2] Fessenden J. S. and Logue W. M., (Çeviri Editörü Uyar T.), Organik Kimya, Güneş Yayınları, Ankara, 2001. [3] Prof. Dr. Gürol Okay, Organik Kimya I, 3. Baskı, Biltav Yayınları, Ankara, 1990. [4] Atkins R. G. and Corey F. A., (Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), Organik Kimya Kısa Öz, 2. Baskıdan Çeviri, Bilim Kitabevi, Ankara, 1999. [5] Prof. Dr. Reşat ÜN, Halkalı Organik Bileşikler,Fatih Yayınevi, İstanbul, 1997. [6] Young D. W., Heterocyclic Chemistry, LongmanGroup Limited, London, 1975. [7] Prof Dr. Mutahhar Yenson,İnsan Biyokimyası, Çeliker Matbaaılık, İstanbu, 1981. [8] Hart H ve Hart D J and Craine L E (Çeviri Editörü Uyar Tahsin ) Organik Kimya 12. Baskıdan çeviri, Palme yayıncılık, Ankara 2011

Dersin İçeriği

Organik Kimyaya giriş, Organik Kimyada reaksiyonlara etki eden faktörler, Kimyasal bağlar, hibritleşme, doymuş hidrokarbonlar, alkenler, alkinler, aromatik hidrokarbonlar, spektroskopi.

Dersin Amacı

Organik kimyadaki temel kavramları ve işlevsel grupların moleküle kazandırdığı özellikleri vererek organik bileşiklerin tanınmasını ve özelliklerinin kavratılması ile bu bileşiklerin reaktivitesini öğrenip, kimyasal sentezlerini gerçekleştirmeyi ve tepkimelerinin sistematik olarak incelenmesinin, dolayısıyla organik kimyanın endüstriyel öneminin öğrenilmesini sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik Kimyaya Giriş, Temel Kavramlar ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
2 Organik Kimyada Reaksiyonlara Etki Eden Faktörler ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
3 Organik Kimyada Bazı Önemli Tanımlar ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
4 Atomun Yapısı, Kimyasal Bağlar, Hibritleşme ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
5 Doymuş Hidrokarbonlar(Düz Zincirli-Halkalı) ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
6 Doymamış Hidrokarbonlar I(Alkenler) ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
7 Doymamış Hidrokarbonlar II(Alkenler) ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
8 Doymamış Hidrokarbonlar I(Alkinler) ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
9 ARASINAV
10 Aromatik Hidrokarbonlar I ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
11 Aromatik Hidrokarbonlar II ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
12 Alkilhalojenler, alkoller, eterler Organik Kimya II Ders Notları.pdf
13 Aldehitler ve ketonlar Organik Kimya II Ders Notları.pdf
14 Karboksilik asitler ve karboksilik asitlerin türevleri Organik Kimya II Ders Notları.pdf
15 YARIYIL SONU SINAVI
16 YARIYIL SONU SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
9 Problem Çözümü 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
34 Okuma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569861 Organik bileşikleri ve temel kavramları bilir.
2 1569862 Hidrokarbonları (Alkan, Alken, Alkin, Aromatik Hidrokarbonlar) sınıflandırır ve tanımlar.
3 1569863 Organik bileşiklerde her tür izomeriyi (yapısal, cis-, trans-, optik izomeri v.s.) bilir.
4 1569864 Karbon bileşiklerindeki hibritleşme ve bağlanmayı açıklar.
5 1569865 Organik bileşikleri yaygın adları ile ve IUPAC sistemine göre adlandırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 4 3 5
2 4 4 3 4 3 4 5 5
3 4 4 4 4 5 3 4 5
4 4 5 4 4 4 4 3 4
5 4 4 4 4 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr