Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Tuğba Çınarlı *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sözen C. İlk Yardım. Nobel Akademik Yayıncılık, 2012.

Dersin İçeriği

Temel ilkyardım uygulamaları, ilkyardımın önemi ve kuralları, temel yaşam desteği, yaralanma ve kanamalar ve diğer ilkyardım konuları ile ilgili bilgi sahibi olma

Dersin Amacı

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, tıbbi yardım sağlanıncaya kadar yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için tıbbi araç gereç kullanmaksızın yapılan uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel İlkyardım Uygulamaları
2 İnsan Vücudu İle İlgili Bilinmesi Gerekenler
3 Olay Yeri ve Hasta -Yaralının Değerlendirilmesi
4 Temel Yaşam Desteği Solunum Yolu Tıkanıklıkları
5 Diğer Acil Durumlar (Havale, Kriz, Kan şekeri düşüklüğü)
6 Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
7 Kanamalarda İlkyardım
8 Isı Dengesi Bozuklukları
9 Kırık Çıkık ve Burkulmalar
10 Arasınav
11 Hayvan Isırıkları ve Böcek Sokmaları
12 Yaralanmalar
13 Zehirlenmeler
14 Göze-Kulağa-Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım Teknikleri, Hasta Yaralı Taşıma Teknıkleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569385 Temel ilk yardım uygulamaları ve insan vücudunun işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak.
2 1569386 Olay yeri, hasta-yaralının değerlendirilmesi ve temel yaşam desteği hakkında bilgi sahibi olmak
3 1569387 Solunum yolu tıkanıklıkları, bilinç bozuklukları ve kanamalarda ilk yardım uygulamalarına ilişkin bilgi sahibi olmak.
4 1569388 Isı dengesi bozuklukları, hayvan ısırıkları, yaralanmalar ve zehirlenmelerde ilkyardım uygulamalarına ilişkin bilgi sahibi olmak
5 1569389 Göze-kulağa-buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım uygulamalarına ilişkin ve hasta-yaralı taşıma tekniklerine ilişkin bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1
2 2 2
3
4 2
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr