Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğrt. Üyesi Evrim Erdoğan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pazarlama-Kavramlar-İlkeler-Kararlar Zeliha Eser Sezer Korkmaz-Sevgi Ayşe Öztürk; Siyasal Kitapevi. Pazarlama İlkeler-Yönetim-Örnek Olaylar Cemal Yükselen Detay Yayıncılık

Dersin İçeriği

Pazarlamanın tanımı, ilişkili kavramlar, güncel pazarlama kavramları, stratejik pazarlama, pazarlama karması elemanları, pazarlama da sosyal sorumluluk ve etik

Dersin Amacı

Pazarlama kavramları, ilkeleri ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlamaya Giriş ve Temel Kavramlar
2 Pazarlamanın Gelişimi ve Pazarlamada Güncel Kavramlar
3 Pazarlama çevresi ve Stratejik Pazarlama Planlaması
4 Tüketici davranışları ve Endüstriyel Tüketici Davranışları
5 Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması
6 Pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi ve konumlandırma
7 Ürün kararları ve yönetimi
8 Ara sınav
9 Fiyat ve fiyatlandırma
10 Tutundurma çabaları: reklam, satış teşvik ve halkla ilişkiler
11 Kişisel satış ve satış yönetimi
12 Dağıtım kanalları ve dağıtım politikaları
13 Toptancılık ve perakendecilik
14 Pazarlama kontrolü ve pazarlamada etik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569405 Pazarlama kavramlarına hakim olur
2 1569406 Güncel pazarlama yaklaşımlarını bilir
3 1569407 İşletmeler için pazarlama stratejileri geliştirir
4 1569408 İşletmeler için pazarlama stratejilerini uygulama yeteneği kazanır
5 1569409 Pazarlama faaliyetlerinin kontrol ve denetimi hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 3
3 1
4 2
5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr