Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Aynur Arslan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Baltaş, A.; Baltaş, Z. (2015). Beden Dili. Remzi Kitabevi. 2)Cüceloğlu, D. (2004). İnsan Ve Davranışı. (7. Baskı). İstanbul: Remzi. 3)Gürüz, D. Ve Temel Eğinli, A. (2011). Kişilerarası İletişim, Bilgiler, Etkiler, Engeller. (2. Baskı). 4)Dökmen, Ü. (1997). İletişim Çatışmaları Ve Empati. İstanbul: Sistemankara: Nobel. 5)Navarro, J. (2007). Beden Dili.Alfa Yayınları.

Dersin İçeriği

Kendini tanıma, İletişim nedir? Beden Dili Nedir? Sözlü ve Sözsüz İletişim, Dinleme, Empati, Limbik sistem, Yüz ve Göz ifadeleri, Jestler, beden duruşu, kişilerarası mesafe, Renkler, Diksiyon,

Dersin Amacı

Öğrencinin kendini tanıyarak, arkadaşları ve danışanları ile olumlu iletişim kurması ve oluşabilecek iletişim problemlerini çözme becerisini kazanması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma
2 Kendini Tanıma
3 İletişim Nedir?
4 Sözlü ve Sözsüz iletişim
5 Beden Dili
6 Limbik Sistem
7 Yüz ve Göz İfadeleri
8 Beden Duruşu
9 VİZE SINAVI
10 Kişilerarası Mesafe
11 Jestler
12 Renkler
13 Diksiyon
14 Dinleme ve Empati

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569392 İnsan davranışlarının özelliklerini kavrar
2 1569393 Kişilerarası iletişime yönelik bilgi ve becerileri kavrar
3 1569394 Bilgi ve becerilerini klinik uygulamalarda ve sosyal ilişkilerinde kullanma becerisi kazanır
4 1569395 Kendini tanıma becerisine yönelik yöntemleri öğrenir
5 1569396 Bireyin çevresiyle iletişimini etkileyen faktörleri farketmesini sağlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3
3
4 3
5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr