Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): İletişim Fakültesi Öğretim Elemanları *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atener Yıldırım (2009). Etkili İletişim Eğitimi. İstanbul: Yıldırım Dil Yayımcılık. Murat Koçyiğit (2016). Etkili İletşimi ve Duygusal Zeka. Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları. Nazife Küçükarslan (2014). Etkili İletişim Teknikleri. İstanbul: Ekin Kitabevi Yayınları. Üstün Dökmen (2019). İletişim Çatışmaları ve Empati. Ankara: Remzi Kitabevi Yayınları.

Dersin İçeriği

İletişimin neliği, kısa tarihi, türleri ve iletişim yaklaşımları; etkili iletişim kavramı; kişilik; beden dili; ses kullanımı; çatışma; savunucu iletişim; empatik iletişim; dinleme ve analiz; sosyal hayatta etkili iletişim.

Dersin Amacı

Öğrencilerin iletişimin bileşenlerini öğrenerek, bunları nasıl etkili olarak kullanabileceklerini göstermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim Nedir?
2 İletişimin Kısa Tarihi
3 İletişim Türleri ve Yaklaşımları
4 İletişimin Bileşenleri ve Etkili İletişim Kavramı
5 Kişilik Kavramı ve Yaklaşımlar
6 Beden Dili ve Kullanımının Esasları
7 Beden Dili Kullanım Uygulamaları
8 Ara Sınav
9 Ses ve Kullanımı
10 İletişim Çatışmaları
11 Savunucu İletişim
12 Dinleme ve Analiz
13 Empatik İletişim
14 Sosyal Yaşamında Etkili İletişim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569371 İletişim kavramını tanımlar.
2 1569372 İletişimin bileşenlerini sıralar.
3 1569373 Beden dilinin etkili kullanım koşullarını tartışır.
4 1569374 Çatışma kavramını tanımlar.
5 1569375 Dinleme ve analiz tekniklerini sıralar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1
2
3 2
4 1
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr