Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Selçuk Çıkla *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders ilk defa açıldığı için dönem içinde oluşturulacaktır. İbrahim Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş

Dersin İçeriği

Eleştirel düşünme yöntemleri, Analitik düşünme yöntemleri, Akılcı düşünme yöntemleri.

Dersin Amacı

Eleştirel düşünme, analitik düşünme, akılcı düşünme yöntemlerini öğretmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gösterge-gösterilen-gönderge arasındaki ilişki, lafız-mana ilişkisi, siyak-sibak ilişkisi ve bağlam
2 Gösterge-gösterilen-gönderge arasındaki ilişki, lafız-mana ilişkisi, siyak-sibak ilişkisi ve bağlam
3 Yanlış önerme, doğru önerme, mantık yanlışları, genelleme hataları, algı yanılmaları
4 Yanlış önerme, doğru önerme, mantık yanlışları, genelleme hataları, algı yanılmaları
5 Niyet-kasıt ilişkisi, mefhum-ı muhalif, yanlış anlama-doğru anlama, vehim-şüphe-zan-ilim ilişkisi
6 Niyet-kasıt ilişkisi, mefhum-ı muhalif, yanlış anlama-doğru anlama, vehim-şüphe-zan-ilim ilişkisi
7 Tetkik-tahkik-temyiz ilişkisi, görecelik-dogma ilişkisi, ifrat-tefrit ilişkisi
8 Tetkik-tahkik-temyiz ilişkisi, görecelik-dogma ilişkisi, ifrat-tefrit ilişkisi
9 Ara sınav
10 Çelişki, spekülasyon, analoji türleri, kıyas ve bâtıl kıyas, delil getirmenin usulleri
11 Çelişki, spekülasyon, analoji türleri, kıyas ve bâtıl kıyas, delil getirmenin usulleri
12 Eksik ve bütüncül yaklaşımlar, analitik düşünme
13 Analitik düşünme ve eleştirel düşünme örnekleri
14 Analitik düşünme ve eleştirel düşünme örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569365 Eleştirel düşünme yöntemlerini öğrenir ve uygular.
2 1569366 Analitik düşünme yöntemlerini öğrenir ve uygular.
3 1569367 Akılcı düşünme yöntemlerini öğrenir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 1 2 2
3 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr