Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Rıza Karagöz Doç. Dr. Mucize Ünlü *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki.

Dersin İçeriği

Osmanlı elif-besi, harflerin yazılış kuralları, Osmanlı Türkçesi ile yazılan kelimelerin yazılış özellikleri, Türkçe ekler ve yazılış özellikleri, basit Osmanlı Türkçesi metinleri yazma ve okuma uygulaması.

Dersin Amacı

Öğrenciyi Osmanlı Elif-besi ile yazılmış tarihi metinleri okuyabilir ve anlayabilir donanıma kavuşturmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Elif-besi ve Latin harfi karşılıkları (transkripsiyon harfleri)
2 Harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları
3 Ünlüler (sesli harfler)
4 Harekeler ve işlevleri
5 Arapça'da sesli harfler (uzun okutan ünlüler), Arapça'ya özgü sesler ve harfleri
6 Tek ve iki heceli kelimelerin yazılış ve okunuşları
7 Türkçe kökenli kelimelerde eklerin yazılış özellikleri
8 Ayın ve hemze harflerinin yazılış ve okunuş kuralları
9 Arapça kökenli kelimelerin okunuş ve yazılış kuralları
10 Ara sınav
11 Hicri (Kameri) takvim ve Miladiye çevirisi
12 Rumi (Mali) takvim ve Miladiye çevirisi
13 Farsça yapılı tamlamalar
14 Üç ve daha fazla kelimeden oluşan Farsça yapılı tamlamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
48 Sözlü Sınav 2 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569403 Osmanlı Türkçesi ile yazılmış Türkçe kelimelerin ağırlıklı olduğu metinleri okuyabilir, bu metinleri Latin harflerine çevirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr