Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ali Uzun *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Filmden Dijitale Temel Fotoğraf. Emre İKİZLER. 2.Fotoğraf Sanatında Kompozisyon. Sabit KALFAGİL. 3. Fotoğrafa Başlarken. Levend KILIÇ. 4. Fotoğrafta Kompozisyon. David PRAKEL. 5.Yaratıcı Fotoğrafçılık. Michael LANGFORD. 6.Fotoğrafçılıkta Rengin Sırları. Jim ZUCKERMAN.

Dersin İçeriği

Fotoğrafın tarihsel gelişimi, fotoğraf makinesi ve öğeleri, ışık bilgisi, çekim teknikleri, filtreler ve yardımcı araçlar, kompozisyon.

Dersin Amacı

Derste öğrenciler temel fotoğrafçılık bilgilerini kullanarak fotoğraf çekme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fotoğrafın tarihsel gelişimi
2 Fotoğrafın makineleri ve türleri
3 Fotoğraf makinelerinin öğeleri
4 Objektifler
5 Yardımcı malzemeler
6 Işık bilgisi ve ışık türleri
7 Pozlandırma, eşdeğerlilik yasası
8 Ara sınav
9 Net alan derinliğinin kontrolü
10 Diyafram, Enstantane, Iso Speed
11 Çekim teknikleri, fotoğrafçılık türleri
12 Estetik bilgisi ve fotoğrafta kompozisyon
13 Ünlü Fotoğrafçılar ve fotoğrafları
14 Uygulama ve Fotoğrafların birlikte değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
11 Soru-Yanıt 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
54 Ev Ödevi 1 2 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569376 Fotoğrafa ilişkin temel kavramları bilir.
2 1569377 Fotoğraf tarihinde önemli yeri olan usta fotoğrafçıları tanır.
3 1569378 Profesyonel ve yarı profesyonel nitelikteki fotoğraf makineleri tanır.
4 1569379 Fotoğrafta anlaşılır, ilgi çekici ve estetik kompozisyonlar oluşturabilir.
5 1569380 Belirlenmiş bir konu çerçevesinde fotoğraf üretebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 2
3 2
4 2
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr