Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nazmi Polat Prof. Dr. Savaş Yılmaz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Demir, N., 2009. İhtiyoloji. Nobel Yayıevi, Ankara. -Sunar E. 2009. Amatör Balıkçılık. Say Yayınları -Öksüz, H.D. 2000. Amatör Olta Balıkçılığı ve Balık Tutma Teknikleri. Hisar Balıkçılık, İzmir. -Pasiner, A., 1999. BalIk ve Olta. Remzi Kitabevi İstanbul. -Alpbaz,A., Özer, A., 1991, Olta Balıkçılığı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İzmir. -Tarım ve Orman Bakanlığı Su ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirkülerler -İlgili bilimsel makaleler ve güncel amatör balıkçılık görselleri

Dersin İçeriği

Balık ve balıkçılığa genel bakış, tuzlu ve tatlı sularda balık avlama yöntemlerine genel bakış, amatör balıkçılığın yasal ve etik ilkeleri, amatör balıkçılıkta alet ve ekipmanlar, balık yemleri ve yem hazırlama teknikleri

Dersin Amacı

Amatör balıkçılığın ilke ve yöntemleri hakkında bilgi verilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deniz balıkları ve temel biyolojik özellikleri
2 Tatlısu balıkları ve temel biyolojik özellikleri
3 Denizel ortamlarda balık yakalama teknikleri
4 Tatlısu ortamlarında balık yakalama teknikleri
5 Amatör balıkçılığa giriş
6 Amatör balıkçılık mevzuatı
7 Amatör balıkçılıkta etik ilkeler
8 Amatör balıkçılık ekipmanları
9 ARA SINAV
10 Amatör balıkçılık ekipmanları
11 Amatör balıkçılıkta yem çeşitleri
12 Balık popülasyonlarının korunması ve çevre bilinci
13 İç sularda amatör balıkçılık görsellerinin izlenmesi
14 Denizlerde amatör balıkçılık görsellerinin izlenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569357 Amatör balıkçılığın kanuni ve etik ilkeleri hakkında bilgi sahibidir.
2 1569358 Amatör balıkçılık ekipmanlarını bilir.
3 1569359 Amatör balıkçılıkta kullanılan yemleri ve yem hazırlama tekniklerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 2
3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr