Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hasan Cesur *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

SATRANÇ AKADEMİSİ ADIM 1-2 Yazan: Rob Brunia, Cor van Wijgerden TSF Yayınları BAŞLANGIÇ DÜZEYİ KAYNAK KİTAP Yazan: Dr. Olgun Kulaç İş Bankası Kültür Yayınları ÖGRETMEN KILAVUZ KİTABI Yazan: Dr. Olgun Kulaç TSF Yayınları

Dersin İçeriği

Satrancı tanıyalım. Tarihçesi ve önemi. Dünyada ve Türkiye de satranç. Satranç tahtasının konumu, özellikleri. Taşlar. Taşların hareketleri ve gücü. Saldırı ve savunma. Taş alma. Koruma. Taş değişimleri. Özel hamleler: Rok, Piyon terfisi, Geçerken Alma. Kısa mat örnekleri. Notasyon, satranç saati, Kurallar, Taktikler: Açarak saldırı, açarak şah çifte şah, Oyun ortası fikirleri, Oyun sonu teknikleri

Dersin Amacı

Satranç ile ilgili temel becerileri kazandırmak. Öğrencilerin analitik düşünme yöntemini ve bilimsel bakış açısını geliştirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Satrancın tarihçesi ve önemi. Dünyada ve Türkiye de satranç. Satraçç tahtasının konumu, özellikleri.
2 Saldırı ve savunma. Taş alma. Koruma, kaçma, araya taş girme, saldıran taşı alma. Taş değişimleri.
3 Şah çekme ve şah çekmeden kurtulma. Taş alarak, araya taş girerek, kaçarak. MAT. Tek hamlede matlar
4 MAT. Kaleyle, vezirle, fille, atla, piyonla.
5 Özel hamleler: Rok, Piyon terfisi, Geçerken Alma. Kısa mat örnekleri.
6 Çifte saldırı: Saldırı hedefleri: Şah, taşlar, önemli kareler
7 Beraberlikler: Pat, konum tekrarı, 50 hamle, yetersiz güç, anlaşmalı beraberlikler. Oyun kuralları
8 Notasyon, satranç saati, ağır, hızlı, yıldırım zaman tempoları. Kurallar
9 Ara sınav
10 Taktikler: Açarak saldırı, açarak şah çifte şah
11 Açılış: İlkeler: A-Merkez mücadelesi, B-Taşların geliştirilmesi, C-Şahın güvenli bir konuma taşınması, D-Plan aşaması
12 Oyun ortası fikirleri: Taşların konumlarının iyileştirilmesi
13 Oyun sonu teknikleri: pozisyon, karesine girme.
14 İki hamlede matlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 13 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569410 Satranç nedir bilir
2 1569411 Satranç tahtasını ve taşları tanır
3 1569412 Taşların hareketlerini bilir
4 1569413 Taşların yetenek ve kabiliyetlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 2
3 2
4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr