Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Vedat KELEŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Barbara T. Hoffman, Art and cultural heritage: law, policy, and practice Press, 2006 Dallen J. Timothy and Gyan P. Nyaupane, Cultural heritage and tourism in the developing world : a regional perspective, Taylor & Francis, 2009. Peter Probst, "Osogbo and the Art of Heritage: Monuments, Deities, and Money", Indiana University Press, 2011.

Dersin İçeriği

Derste, kültür ve kültürel miras kavramının tanımı yapılacak ve dünyada ve ülkemizde kültürel miras anlayışının gelişimi işlenecektir. Ayrıca dünyada ve ülkemizde kültürel mirasla ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte temel sözleşme ve düzenlemeler konu edinilecektir. Kültürel miras eserlerinin Anadolu ve Dünyadaki örnekleri incelenecek; bu örnekler üzerinden korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında izlenmesi gereken metotlar tespit edilmeye çalışılacaktır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kültür ve kültürel miras kavramı; ulusal ve küresel kültürel miras olarak değerlendirilen eserlerin çeşitleri ve kültürel miras düşüncesinin gelişimi ve kültürel miras eserlerinin korunması konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültür ve kültürel miras kavramı
2 Kültürel mirasın çeşitleri
3 Somut kültürel miras ve Somut olmayan kültürel miras
4 Sualtı kültürel miras ve doğal miras
5 Ülkemizdeki kültürel miras eserleri
6 Kültürel miras anlayışının küresel çaptaki gelişimi
7 Kültürel miras anlayışının ulusal çaptaki gelişimi
8 Kültürel miras konusundaki uluslararası kurumlar
9 Kültürel mirasla ilgili uluslararası temel sözleşmeler ve düzenlemeler
10 Ülkemizde kültürel miras anlayışının gelişimi
11 Ülkemizde kültürel mirasın korunmasından sorumlu kurumlar
12 Ülkemizde kültürel mirasın korunmasındaki sorunlar
13 Dünya miras listesi ölçütleri ve değerlendirme kriterleri
14 Ülkemizdeki Dünya Kültür Mirası Listesi'nde Yer Alan Eserler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569448 Kültür ve kültürel miras kavramını açıklar
2 1569449 Anadolu ve dünyada kültürel mirasın gelişimini ortaya koyar
3 1569450 Kültürel mirası korunma yöntemlerinin uluslararası düzenlemeler çerçevesinde aktarır.
4 1569451 Kültürel miras konusunda ulusal ve uluslararası sorumlu kurumların kanun ve yönetmelikleri konusunda bilgiler sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 2
3 2
4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr