Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Elif Dikmetaş Yardan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çimen Mesut, Deniz Serkan (Ed.). (2017). Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları,

Dersin İçeriği

Örgütsel davranış, kurumun (örgütün) verimliliğini geliştirmek üzere bireylerin, grupların ve yapıların örgüt içerisindeki davranışlara olan etkisini araştıran bir daldır. Örgütsel davranış; insanların bir kuruluş içerisinde çalışanların ne yaptıklarını ve çalışan davranışlarının kuruluşun performansını nasıl etkilediğini açıklamaya çalışan bir alandır.

Dersin Amacı

Öğrencilere işyerinde çalışanların duygu, düşünce, tutum ve davranışlarının bilimsel ve sistematik olarak incelenmesine yönelik bilgi vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örgütsel davranışa giriş
2 Kişilik, gruplar, tutumlar, öğrenme
3 Örgüt kültürü
4 Örgüt iklimi
5 Örgütsel bağlılık
6 Örgütsel vatandaşlık
7 Örgütsel adalet
8 Ara Sınav
9 Duygusal zekâ
10 Mobbing
11 Örgütsel sinizm
12 Örgütsel yabancılaşma
13 Tükenmişlik
14 Psikolojik Sözleşme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569455 Öğrenci, örgütsel davranış hakkında genel bilgi sahibi olur.
2 1569456 Öğrenci, örgüt kültürü ve iklimi hakkında bilgi sahibi olur.
3 1569457 Öğrenci, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgütsel adalet ve duygusal zekâ hakkında bilgi sahibi olur.
4 1569458 Öğrenci, işyerinde mobbing, örgütsel sinizm, örgütsel yabancılaşma ve çalışan tükenmişliği hakkında bilgi sahibi olur.
5 1569459 Öğrenci, kurum ve çalışan arasındaki psikolojik sözleşme hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 2
3 3
4 2
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr