Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): PROF. DR. LOKMAN ÇİLİNGİR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lokman Çilingir, Ahlak Felsefesine Giriş, Elis Yayınları, Ankara 2003. Ahmet Çevizci, Uygulamalı Etik, Say Yayınları, İstanbul 2013.

Dersin İçeriği

Etik, meta-etik, tıp etiği, biyoetik, çevre etiği, siyaset etiği, eğitim etiği, cinsellik etiği, medya etiği

Dersin Amacı

Etiğin, tıp, çevre, siyaset, eğitim, cinsellik, medya vb. farklı alanlarla ilişkilerinin analiz edilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ahlak, etik ve meta-etik kavramları.
2 Uygulamalı etik
3 Uygulamalı etik teoriler: Meta-etik
4 Uygulamalı etik teorileri: Normatif teoriler
5 Eleştirel etik: Kıta Felsefesinin etik teorileri
6 Etik teorilerin eleştirel analizi
7 Tıp etiği: Temel İlkeleri
8 Ara sınav
9 Biyoetik: Kürtaj ve Ötenazi
10 Çevre etiği: Hava Kirliliği ve Açlık sorunu
11 Siyaset etiği: Haklar, cezalar ve adalet
12 Eğitim Etiği: Öğretmenlik mesleği ve etik sorunlar
13 Cinsellik etiği: Eşcinsellik, pornografi, cinsel özgürlük
14 Medya etiği: Görsel ve sosyal medyada etik sorunlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569478 Ahlak, etik ve meta-etik arasındaki ilişkileri kavrar
2 1569479 Farklı mesleki alanlarda ortaya çıkan etik sorunları bilir.
3 1569480 Karşılaştığı etik sorunları felsefi bir yöntemle analiz eder.
4 1569481 Kendi meslek etiğini ve etik bilincini geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr