Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim Üyesinin Ders Notları

Dersin İçeriği

Kendini keşfetme, kriz yönetimi, özgeçmiş hazırlama, takım elemanı, liderlik, vizyon geliştirmek

Dersin Amacı

Mezun olacak öğrencilerin kendilerini önceden keşfetmelerini sağlamak ve doğru kariyer planlaması yaparak verimli bir iş hayatı geçirmelerini sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş (dersin tanıtımı ve amacı)
2 İşletmelerin tercih ettiği çalışan mı olmalısınız Doğru olduğuna inandığınız siz mi
3 İşletmelerde insan ilişkilerini yönetmek ve yönlendirmek nasıl olur
4 Kendini nasıl keşfedersin
5 İşletmelerde kriz nasıl yönetilir
6 Özgeçmiş nasıl hazırlanmalıdır
7 Takım elemanı olmak mı Yönetici olmak mı
8 Lider olmak mı Yönetici olmak mı
9 Vize Haftası
10 İş körü olmaktan nasıl kurtulunur
11 Vizyon geliştirmek ne demek Nasıl olur
12 İş ilanlarındaki analitik düşünmek demekle kastedilen nedir
13 İşletmelerde farkındalık yaratmak nasıl olur
14 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
49 Performans 13 0 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569439 Doğru olduğuna inanılan değerlerin, işletme etiğine uymaması durumunda, elemanın kalıcı olamayacağını kavratmak
2 1569440 İş hayatına atılmaya hazırlanan bireyin en başından doğru tercihler yaparak verimli bir iş hayatı geçirmesini sağlamak
3 1569441 Kriz yönetmekle krizi yaşamak arasındaki farkı kavratarak, işletmelerde tercih edilen eleman olmasını sağlamak
4 1569442 Özgeçmiş hazırlamanın temel kavramlarını tanıtmak
5 1569443 Geçmişi ve kültürü olan firmaların yöneticilerden çok lider arayışında olduklarını anlatarak öğrencilerin kendilerini bu yolda

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 2
3
4 3
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr