Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Mehmet Mustafa Tilekli *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baysal A. Beslenme. Hatipoğlu yayınevi, Ankara 2008. Baysal A. ve ark. Diyet El Kitabı. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara 2008. Coulston AM, Boushey CJ. Nutrition in the Prevention and Treatment of Disease. 2nd ed. Elsevier Academic

Dersin İçeriği

1. Beslenme tanımı, beslenmenin önemi ve ilkeleri; 2. Yaşlılarda beslenme ilkeleri; 2.1 Yaşlılıkta Vücudun Yapı ve İşlevlerinde Oluşan Değişiklikler 2.1. Besin Ögelerinin Yaşlılıktaki Önemi 2.2.2 Yaşlılık Döneminde Enerji İhtiyacı 3. Yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkeleri; 3.1 Yaşlılıkta protein metabolizması ve enerji gereksinimi, 3.2 Yaşlılıkta karbonhidrat, yağ ve sıvı durumu ve gereksinimi, 3.3 Yaşlılıkta vitamin metabolizması ve gereksinimi, 3.4 Yaşlılıkta mineral durumu ve gereksinimi, 3.5 Yaşlı beslenmesinde koku, tat ve dokunma duyularının önemi, 3.6 Yaşlılıkta ağız sağlığı ve beslenmede deglutisyon sorunları. 3.7 Yaşlılığa bağlı kas kaybında ve kaşekside beslenme, 3.8 Yaşlılığa bağlı sindirim, kardiyovasküler, metabolik ve solunum hastalıklarında beslenme, 3.9 Yaşlılığa bağlı hematopoiez sapmalarında beslenmenin etkisi. 4. Yaşlılıkta Genel Beslenme İlkeleri

Dersin Amacı

Beslenme ile ilgili temel kavramların, besin grupları ve özelliklerinin, çeşitli fizyolojik dönemlerde beslenme ilkeleri ve besin gereksinimlerinin öğrenilmesi, yaşlılarda sık rastlanan sağlık sorunları (diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, kanser, osteooroz ve demans gibi) ve beslenme ili kişinin incelenmesi amaçlanır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beslenme ve sağlık ilişkisi Besin grupları, içerikleri, çeşitli yaşlarda tüketilmesi önerilen miktarlar, besin değerlerini koruma yöntemleri
2 Karbonhidratlar; tanımı, sınıflandırılması, besinlerdeki dağılımı, günlük gereksinim
3 Proteinler; tanımı, özellikleri, kaynakları, gereksinimi enerji; tanımı, kaynakları, enerji gereksnmesi
4 Lipidler; tanımı, sınıflandırılması, besin kaynakları, sağlık önemi, günlük gereksinim
5 Vitaminler; sınıflandırılması, özellikleri, eksiklik ve fazlalığı sorunları, günlük gereksinim, besin kaynakları
6 Mineraller ve eser elementler; sınıflandırılması, özellikleri, eksiklik ve fazlalığı sorunları, günlük gereksinim, besin kaynakları
7 Çeşitli yaş gruplarında beslenme. Yetişkinlerde sık rastlanan beslenme ile ilgili kronik dejeneratif hastalıklar ve beslenme yetersizliği sorunları
8 Vücut ağırlığının denetimi; beslenme durumunun değerlendirilmesi, zayıflık,şişmanlık, nedenleri, yaşlılarda beslenme ilkeleri
9 Vize Haftası
10 Diyabet, tanımı, tipleri, nedenleri, beslenme tedavisi
11 Kalp-damar hastalıkları, nedenleri, sınıflandırılması, beslenme tedavisi
12 Kanser; tanımı, nedenleri, beslenme ilişkisi
13 Kemik ve eklem hastalıkları, tanımı, nedenleri, sınıflandırılması, beslenme tedavisi
14 Nörodejeneratif hastalıklar ve demans; tanımı, sınıflandırılması, beslenme desteği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
49 Performans 13 0 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569460 Çeşitli yaş gruplarının besin gereksinimleri bilir.
2 1569461 Çeşitli besinlerin besin değerlerini kaybetmeden hazırlanması, pişirilmesi ve saklanması yöntemlerini bilir.
3 1569462 Çeşitli beslenme hastalıklarından korunmada ve tedavisinde beslenme ilklerini bilir.
4 1569463 Besinlerin temel özelliklerini ve sağlık üzerine etkileri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 2
3 3
4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr