Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hasan KORKMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kılınç, M.,Kutbay, H. G., Yalçın, E.,Bilgin A.,2006. Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Uygulamaları Palme Yayıncılık,362 pp. Ankara 2-Tohumlu Bitkiler Sistematiği. Özcan Seçmen, Ege Üniv. Fen Fak. Kitapları 3-P.H. Davis.Flora of Turkey and East Aegean Islands, Vol. I-XI

Dersin İçeriği

Endemik takson tanımı. Endemik türlerin familya ve cinslere dağılımı. Endemik taksonların Türkiye'deki floristik bölgelere göre dağılımı. Türkiye florasındaki endemizmin nedenleri.

Dersin Amacı

Türkiye doğal florasında bulunan ve nesli tehdit altında olan endemik bitki türlerini öğrenmek. Türkiye florasındaki endemizmi anlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endemik nedir? Endemizm nasıl tanımlanır?
2 Endemizmin nedenleri
3 Endemik türlerin önemi ve koruma yöntemleri
4 Endemik türlerin neslini tehdit eden faktörler
5 Türkiye'deki Floristik bölgelere göre endemizm
6 Endemik türlerin Türkiye florasındaki Familya ve cinslere dağılımı
7 Nesli tehdit altında olan türlerin belirlenmesi
8 Türkiye Paleoklimatolojisi ve fitocoğrafik etkileri
9 Türkiye'deki endemizm ile paleoklimatoloji arasındaki ilişkiler
10 Vize sınavı
11 Türkiye paleocoğrafyası ve endemizm arasındaki ilişkiler
12 Enklav alanlar ve relikt türler
13 Yayılış alanlarının parçalanması ve floristik karışmalar
14 Gen merkezi ve endemizm ilişkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569418 Endemik takson ve endemizm kavramlarını öğrenmek
2 1569419 Türler üzerindeki tehdit faktörlerini öğrenmek
3 1569420 Türkiye florasındaki endemizmin nedenlerini ve önemini öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr