Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Asuman Şener *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elvettin Akman, Kenan Ören, H. Bahadır Eser, Sosyal Sorumluluk, Farklı Bakış Açılarıyla, Yayınevi: Pelikan Yayınları 2012

Dersin İçeriği

Giriş ve dersle ilgili genel bilgiler Sosyal sorumluluk kavramının gelişimi ve kapsamı Proje oluşturma ve yönetim süreci I Grupların oluşturulması ve proje fikirleri ile ilgili beyin fırtınası Proje oluşturma ve yönetim süreci II Projelerin dağılımı ve projeler hakkında grup tartışması ve beyin fırtınası Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme Proje sunumları

Dersin Amacı

Öğrencilerin Bilgi ve Becerilerini Geliştirmek, Öğrencileri Mesleğe Hazırlamak, Öğrencilere Toplum İçerisinde Aktif Rol Üstlenmelerine Yardımcı Olmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve dersle ilgili genel bilgiler
2 Sosyal sorumluluk kavramının gelişimi ve kapsamı
3 Proje oluşturma ve yönetim süreci I
4 Grupların oluşturulması ve proje fikirleri ile ilgili beyin fırtınası
5 Proje oluşturma ve yönetim süreci II
6 Projelerin dağılımı ve projeler hakkında grup tartışması ve beyin fırtınası
7 Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme
8 Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme
9 Vize Haftası
10 Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme
11 Projelerin yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme
12 Öğrencilerin proje sunumları
13 Öğrencilerin proje sunumları
14 Öğrencilerin proje sunumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
49 Performans 13 0 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569464 Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabilecekler
2 1569465 Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi edinecekler
3 1569466 Farklı sosyal çevreleri deneyimleyecekler
4 1569467 Farklı sosyo-ekonomik çevrelerden insanlarla tanışacaklar
5 1569468 Üniversite içi ve dışından farklı kurumlar ve eğitim kurumlarından öğrencilerle ortak çalışmalar gerçekleştirecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 3
3 1
4 2
5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr