Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Emre Dünder *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Leiserson, C. E., Stein, C., Cormen, T. H., Rivest R. L. (2016). Algoritmalara Giriş, Palme Yayıncılık, Ankara. (Çeviri editörleri: Urfat Nuriyev, Efendi Nasiboğlu, Tahsin Öner) • - Akman İ.(2002). C ile Veri Yapıları, Sas Bilişim Yayınları, İstanbul. - Tungut, H., B. (2013). Algoritma ve Programlama Mantığı, Kodlab Yayıncılık, İstanbul. - Vatansever, F. (2007). Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara. - Çamoğlu, K. (2011). Algoritma, Kodlab Yayıncılık, İstanbul.

Dersin İçeriği

Algoritma tasarımı ve analizi teknikleri, Seçilmiş algoritma gruplarının tasarım ve analizi: sıralama, arama, bağlama süreci ve graf algoritmaları, Algoritmaların hesaplama zorlukları, Kontrol için ayırma yaklaşımı, Tekrarlama algoritmaları ve tekrar denklemlerinin çözümü, Dinamik programlama ve greedy algoritmaları

Dersin Amacı

Algoritma tasarımı ve analizi tekniklerini ve uygulamalarını öğretmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Algoritma tasarımına giriş ve akış şemaları 1.Hafta.pdf
https://www.loom.com/share/3556e1a0a75c426a9fb10a73926c101d?sharedAppSource=pers
2 Temel veri türleri ve tanımlamaları 2.Hafta.pdf
https://www.loom.com/share/f8e9f8c92d7d4d8f8b514754a0c06b55?sharedAppSource=pers
3 Aritmetik operatörler ve Math fonksiyonları https://www.loom.com/share/ca25c44f626b4bc888f6f33c48e00c08?sharedAppSource=pers
3.Hafta - (Yeni).pdf
4 İlişkisel operatörler ile algoritma tasarımı https://www.loom.com/share/93f97255e04d4637b9459594e7f552f2?sharedAppSource=pers
4.Hafta - (Yeni).pdf
5 Mantıksal operatörler ile algoritma tasarımı https://www.loom.com/share/9177e03b56b349bdbcf9eb7b86eef85d
6 Koşul ifadeleri ile algoritma tasarımı 6.Hafta - (Yeni).pdf
https://www.loom.com/share/1a4398706c4b43f88458214d9076789c
7 For döngüleri ile algoritma tasarımı https://www.loom.com/share/692e8b7a6abb4e21be989958e4616b9a?sharedAppSource=pers
7.Hafta.DOCX
8 Ara sınav https://www.loom.com/share/006e93ba509940eea056eefb7866dbf0
8.Hafta.DOCX
9 While döngüleri ile algoritma tasarımı
10 Döngü ve koşul ifadeleri ile birlikte algoritma oluşturma
11 Diziler ile algoritma oluşturma
12 Sıralama algoritmaları ve tasarımı
13 Sayı üretme algoritmaları ve tasarımı
14 Metotlar aracılığı ile algoritma oluşturma
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 8 3 24
6 Uygulama/Pratik 4 3 12
8 Rehberli Problem Çözümü 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 3 3 9

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569634 Algoritma analizi ve temel algoritma kavramları örneklerle açıklar.
2 1569635 Pratik problemlerin çözümünde algoritma oluşturur.
3 1569636 Pratik problemlerin çözümünde algoritma oluşturur.
4 1569637 Pratik problemlerin çözümünde algoritma oluşturur.
5 1569638 Somut problemlere uygulanabilir algoritmaların değerlendirilmesi yöntemlerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 3 4 4 3
2 3 3 4 4 4 4 4 3
3 3 3 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 4 4 3 3 4
5 3 4 3 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr