Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Hayrettin SAYGIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele, Editör: Dr. Nevzat BİRİŞİK, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu. Biyolojik mücadele / editör İdris Oğurlu. 1. bsk. Süleyman Demirel Üniversitesi yayın; no.8. Orman Fakültesi yayın; no.1, 439 s. ISBN 975-7929-18-2

Dersin İçeriği

Biyolojik mücadelenin tanımı ve önemi, biyolojik savaş yöntem ve etmenleri, çeşitli biyolojik savaş uygulamalarına ait örnekler

Dersin Amacı

Biyolojik mücadelenin önemi ve temel ilkeleri yanı sıra sürdürülebilir bir çevre için biyolojik savaş uygulama teknikleri, çeşitli biyolojik savaş uygulamaları hakkında bilgi kazanılır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik Mücadeleye Giriş 1. Biyolojik Mücadeleye Giriş.mp4
1. Biyolojik Mücadeleye Giriş_AVYS.docx
2 Biyolojik Mücadele Materyalleri 2. Biyolojik Mücadele Etmenleri.mp4
2. Biyolojik Mücadele Etmenleri_AVYS.docx
3 Virüsler ve Biyolojik Mücadele 3. Virüsler ve Biyolojik Mücadele.mp4
3. Virüsler ve Biyolojik Mücadele_AVYS.docx
4 Bakteriler ve Biyolojik Mücadele 4. Bakteriler ve Biyolojik Mücadele.mp4
4. Bakteriler ve Biyolojik Mücadele_AVYS.docx
5 Funguslar ve Biyolojik Mücadele 5. Funguslar ve Biyolojik Mücadele.mp4
5. Funguslar ve Biyolojik Mücadele_AVYS.docx
6 Nematodlar ve Biyolojik Mücadele 6. Nematodlar ve Biyolojik Mücadele_AVYS.docx
6. Nematodlar ve Biyolojik Mücadele.mp4
7 Protozoonlar ve Biyolojik Mücadele 7. Protozoonlar ve Biyolojik Mücadele.mp4
7. Protozoonlar ve Biyolojik Mücadele_AVYS.docx
8 Örtüaltı Yetiştiricilikte Biyolojik Mücadele 8. Örtüaltı Yetiştiricilikte Biyolojik Mücadele.mp4
8. Örtüaltı Yetiştiricilikte Biyolojik Mücadele_AVYS.docx
9 Arasınav
10 Turunçgilde Biyolojik Mücadele-1 9. Turunçgilde Biyolojik Mücadele 1_AVYS.docx
9. Turunçgilde Biyolojik Mücadele 1.mp4
11 Turunçgilde Biyolojik Mücadele-2 10. Turunçgilde Biyolojik Mücadele 2_AVYS.docx
10. Turunçgilde Biyolojik Mücadele 2.mp4
12 Buğdayda Biyolojik Mücadele 11. Buğdayda Biyolojik Mücadele_AVYS.docx
11. Buğdayda Biyolojik Mücadele.mp4
13 Mısırda Biyolojik Mücadele 12. Mısırda Biyolojik Mücadele_AVYS.docx
Drones in the biological control of European corn borer.mp4
14 Biyolojik Mücadele İçin Faydalı Bilgiler 13. BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI, İTHALİ, ÜRETİMİ VE KULLANIMI HAKKI
Biyolojik mücadele, kimyasal ilaçlamadan daha ucuz.mp4
15 Türkiye’nin Biyolojik Mücadele Vizyonu ve Stratejisi
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 3 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569831 Biyolojik mücadelenin kavram ve esaslarını öğrenir
2 1569832 Biyolojik savaş yöntemlerini kavrar
3 1569833 Türkiye’de ve diğer ülkelerde biyolojik mücadele kullanılan önemli parazitoit ve predatör böcekleri öğrenir
4 1569834 Biyolojik savaş uygulama teknikleri ve biyolojik savaş etmenlerini tanır,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 2
2 2 2
3 1 1 3 4
4 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr