Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. N. Eylem Akman Gündüz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Principles of Animal Physiology (J.A.Wilson) 2-Phsiology (F.L.Strand) 3-Principles of Physiology( R.M.Berne, M.N.Levy) 4-Animal Physiology (M.Stewart) 5-Communication within Animal Cells (G.J.Barritt) 6-Dersi veren öğretim üyesinin hazırladığı "Hayvan Fizyolojisi" ders notları

Dersin İçeriği

Biyolojik zarların yapısı ve fonksiyonları Biyolojik zarlar ve madde taşınma mekanizmaları İstirahat membran potansiyeli İş potansiyeli Sinapslar: Kimyasal ve elektriksel sinapslar İskelet kasının yapısı ve kasılma mekanizması Düz kasın yapısı ve kasılma mekanizması

Dersin Amacı

Hayvanlardaki farklı fizyolojik olayların temel esasları hakkında bilgi vermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik zarların yapısı ve fonksiyonları Molekül büyüklüğünün ve konsantrasyonun diffüzyon faaliyetine etkisi
2 Biyolojik zarlar ve madde taşınma mekanizmaları Enzimlerin difüzyon faaliyetine etkisi
3 İstirahat zar potansiyeli Hemoglobin tayini
4 İş potansiyeli Kan gruplarının tayini
5 Sinaplar:kimyasal ve elektriksel sinapslar Çeşitli nörotransmiterlerin düz ve iskelet kaslarına etkisi
6 İskelet kasının yapısı ve kasılması Sinir kas preperatı
7 Düz kasların yapısı ve kasılması Kas yorgunluğu
8 Koku alma fizyolojisi Kan örneklerinde lökosit sayısının belirlenmesi
9 Tat alma fizyolojisi Kan örneklerinde eritrosit sayısının belirlenmesi
10 Ara sınav
11 İşitme ve denge fizyolojisi Bazı maddelerin kılcal damarlarda dolaşıma etkisi
12 Görme fizyolojisi Kurbağanın anatomik yapısının incelenmesi
13 Solunum sistemi Solunan havadaki karbondioksit seviyesinin belirlenmesi
14 Solunum gazlarının (oksijen ve karbondioksit) kan yoluyla taşınması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8
54 Ev Ödevi 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569763 Hayvanların çevre koşullarına fizyolojik olarak nasıl adapte olduklarını öğrenme
2 1569764 Kemoreseptörler, mekanoreseptörler ve fotoreseptorlerle duyu almanın genel esaslarını kavrama
3 1569765 Membran fizyolojisini kavrama: membranın yapısı ve kompozisyonu, membran transportu
4 1569766 Aktif ventilasyonla gaz değişiminin esaslarını öğrenme
5 1569767 Kas fizyolojisinin temel mekanizmasını kavrama
6 1569768 Refleksler hakkındaki temel bilgileri kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3
2 2 5 4
3 3 1 4
4 2 2 3 3
5 4 4
6 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr