Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Kubilay Yıldırım *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Semahat Yentür: Bitki Anatomisi, 2005. 2. D.F. Cutler, C.E.J. Botha, D.W. Stevenson, Plant Anatomy, 2008. 3. Paula Rudall, Anatomy of Flowering Plants, 2007. 4. Kamil Coşkunçelebi Serdar Makbul Osman Beyazoğlu Bitki Morfolojisi ve Anatomisi Ders Kitabı Trabzon 2015 5-Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Ders Notları(Prof. Dr. Gülcan ŞENEL)

Dersin İçeriği

Bitkisel hücre, bitkisel dokular(meristematik ve sürekli dokular), bitkisel organlar(vegetatif ve generatif organlar), primer ve sekonder bitki yapısı, farklı bitki gruplarının karşılaştırmalı iç ve dış yapısı, farklı ekolojik ortamlarda yaşayan bitkilerde anatomik ve morfolojik farklılıklar

Dersin Amacı

Bitkisel organizmaların iç ve dış yapılarının anlaşılmasını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkisel hücre ) Sitoplazmik organeller, vakuol ve protoplazmik olmayan yapılar
2 Hücre çeperi Çeper oluşumu ve tabakaları, geçitler ve plazmodesmata)
3 Meristemler Meristemlerin sitolojik özellikleri ve sınıflandırılması vejetatif sürgün ucu ve kök ucu meristemlerinin yapısı, vasküler kambiyum
4 Parankima, epidermis, stoma ve tüyler, periderma ve lentiseller
5 Kollenkima ve sklerenkima
6 Ksilem Primer ve sekonder ksilem, Angiosperm ve Gymnosperm odunu
7 Floem Primer ve sekonder floem, Angiosperm ve Gymnosperm floemi
8 Salgı Doku
9 Kök Primer ve sekonder kök yapısı
10 Ara sınav
11 Gövde Primer ve sekonder gövde yapısı
12 Yaprağın morfolojik ve anatomik yapısı Yaprak tipleri, Farklı ekolojik koşullarda yapraklarda görülen değişiklikler
13 Çiçeğin morfolojik ve anatomik yapısı
14 Meyva ve Tohumun anatomik ve morfolojik yapısı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 3 5 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569608 Bitkilerin yapısal özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1569609 Bitkisel organizmalar arasındaki yapısal farklılıkların nedenlerini anlar.
3 1569610 Botanikle ilgili terminolojiye hakim olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2 3
2 3
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr