Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yok *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Williams textbook of Endocrinology.—13th ed./ Shlomo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen, Henry M. Kronenberg.—Thirteenth edition. Endocrinology : basic and clinical principles / edited by Shlomo Melmed, P. Michael Conn.— 2nd ed. ‘’Basic & Clinical Endocrinology’’ by Greenspan FS, Gardner DG; Lange Medical Books/McGraw-Hill ‘’Harrison’s Principles of Internal Medicine’’ by Wilson, Braunwald, Isselbacher, Petersdorf, Martin, Fauci, Root. ‘’Endokrinoloji Temel ve Klinik’’ Editör: Selahattin Koloğlu, Medical Network. ‘’Endokrinoloji El Kitabı’’ Editörler: Taylan Kabalak, Candeğer Yılmaz, Mehmet Tüzün, İzmir Güven & Nobel Tıp Kitabevleri. ‘’Her Yönüyle Diabetes Mellitus’’ Editör: Mustafa Yenigün, Nobel Tıp Kitabevi. Endokrinoloji Metabolizma ve Diabet Ed: Metin Özata İstanbul Medikal Yayıncılık ‘’The Thyroid A fundamental and clinical text’’ Werner & Ingbor’s by Baverman and D.Utiger Lippincott Williams & Wilkins ‘’Endocrinlogy’’ LJ De Groot W.B.Saunders Company

Dersin İçeriği

Endokrinolojinin tanımı, hormonların sınıflandırılması, sentezi ve salgılanması, etki mekanizmaları ve almaçların filogenisi, organizmalardaki kimyasal haberci çeşitleri, omurgasız ve omurgalı hayvanlarda endokrin sistem, Hipotalamus ve Hipofiz Bezi kontrol sistemleri, pineal bez, timus bezi, Tiroit bezi, Paratiroit bezleri, Adrenal bezler, ovaryum ve testisler, gastro-intestinal hormonlar.

Dersin Amacı

Dersin amacı hormonlar ve etki mekanizmaları hakkında bilgi vermektir

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hormonların yapıları, özellikleri ve sınıflandırılması
2 Hormon reseptörleri ve hormonların etki mekanizması
3 Endokrin aktivitenin düzenlenmesi
4 Endokrin bezler ve özellikleri
5 Hipotalamus ve hormonları
6 Hipofiz bezi hormonları ve hormonal hastalıkları
7 Adenohipofiz hormonları ve hormonal hastalıkları
8 Tiroid bezi ve hormonları
9 Vize sınavı
10 Tiroid bezinin hormonal hastalıkları
11 Paratiroid bezi hormonları ve hastalıkları
12 Adrenal bezler ve hormonları
13 Hormonal diseases of the adrenal glands
14 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 24 2 48

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569854 Vücut fonksiyonlarını düzenleyen hormonların yapılarını, tipleri ve etki mekanizmalarını bilir
2 1569855 Endokrin bezlerin aşırı veya yetersiz çalışması sonucu vücutta meydana gelebilecek sorunları bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4
2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr