Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. İslam Gündüz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Feeman,S and Herron, J.C, 2017, Evrimsel Analiz, 4. baskıdan çeviri, Palme yayıncılık

Dersin İçeriği

Evrimsel Düşünme Örneği: HIV'i Anlamak Evrimin Deseni Doğal Seleksiyon ile Evrim Evrim Ağaçlarını Tahmin Etme Bireyler Arasındaki Varyasyon ve Moleküler Temelleri Populasyonlarda Mendel Genetiği I: Seçim ve Mutasyon Poulasonlarda Mendel Genetiği II: Göç Genetik Sürüklenme ve Rastele Olmayan eşleşme

Dersin Amacı

Öğrencilere Evrimsel düşünce, evrim teorileri, evrimsel mekanizmalar ve evrimsel süreçler hakkında genel bilgiler vererek, bunların moleküler temelli olarak kavranmasını sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Evrimsel Düşünce: Örnek, HIV'i anlamak Evrim&Biyoç_1.1.pdf
Evrim&Bioçeş_1.1.mp4
Evrim&Bioçeş_1.2.mp4
2 Evrim için kanıtlar Evrim&Bioçeş_2.1.mp4
Evrim&Biyoç_2.1.pdf
3 Evrimsel Ağaçların tahmin edilmesi Evrim&Biyoç_3.1.pdf
Evrim&Bioçeş_3.1.mp4
4 Evrimsel örüntüler, Doğal Seçilim yoluyla evrim Evrim&Biyoçe_4.1.pdf
Evrim&Biyoçe_4.1.mp4
5 Bireyler arası varyasyon ve bu varyasyonların moleküler temeli Evrim&Biyoçe_5.1.mp4
Evrim&Biyoçe_5.1.pdf
6 Populasyonlarda Mendel Genetiği I: Evrimsel Mekanizma olarak Seçilim ve Mutasyon Evrim&Biyoçe_6.1.pdf
Evrim&Biyoçe_6.1.mp4
7 Populasyonlarda Mendel Genetiği II: Evrimsel Mekanizma olarak Göç ve Genetik sürüklenme Evrim&Biyoçe_7.1.pdf
Evrim&Biyoçe_7.1.mp4
8 Populasyonlarda Mendel Genetiği II: Evrimsel Mekanizma olarak Rastgele olmayan eşleşme Evrim&Biyoçe_8.1.pdf
9 Adaptasyon: Form ve işlevlerin Evrimsel analizi
10 Arasınav
11 Eşeysel seçilim
12 Evrimsel çalışmalarda kullanılan moleküler teknikler Evrim&Biyoçe_12.1.pdf
Evrim&Biyoçe_12.1.mp4
13 Moleküler filogeni Evrim&Biyoçe_13.1.pdf
Evrim&Biyoçe_13.1.mp4
14 Tür-Türleşme ve İnsanın Evrimi Evrim&Biyoçe_14.1.pdf
Evrim&Biyoçe_14.1.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
11 Soru-Yanıt 18 3 54
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 3 24
54 Ev Ödevi 15 3 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569944 Evrime giriş, Evrimsel düşünce: Bir örnek, HIVI'i anlamak
2 1569945 Evrimsel düşünce, Evrimsel teoriler ve evrimsel mekanizmaların esasları
3 1569946 Populasyonlarda Mendel Genetiği: Evrimsel mekanizmalar: Seçilim, Mutasyon, Göç, Genetik sürüklenme ve Rastgele olmayan
4 1569947 Evrimsel çalışmalarda kullanılan moleküler teknikleri anlama
5 1569948 Moleküler filogeninin esaslarından haberdar olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 1 2 2 1 1 1
2 3 3 1 2 2 1 1 1
3 3 3 1 2 2 1 1 1
4 3 3 1 2 2 1 1 1
5 3 3 1 2 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr