Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Ahmet Hilmi ÇON *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Çon, A.H. and Gökalp, H.Y. “Gıda Mikrobiyolojisi Ders Notları” Pamukkale Universitesi Mühendislik Fakültesi Basımevi, (1997) Yardımcı Kitaplar: Ünlütürk, A. and Turantaş, F. “Gıda Mikrobiyolojisi” Mengi Tan Basımevi, İzmir, (1998) Özçelik, S. “Gıda Mikrobiyoloji” SDU, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, (1998) Özçelik, S. “Gıda Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu” SDU, Ziraat Fak. Ders Kitabı, (1998) Jay, J. M., “ Modern Food Microbiology” AVI book, (1992)

Dersin İçeriği

Gıdalarda önemli mikroorganizmaların özellikleri; Gıdaların kontaminasyon kaynakları; Çeşitli bitkisel ve hayvansal gıdaların mikroflorası; Gıdalarda mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen faktörler; Gıdalarda mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen kimyasal değişiklikler; Değişik gıdalarda bozulma tipleri ve etmenleri; Gıdalarda mikrobiyal gelişmenin kontrolü ve gıda muhafaza yöntemleri; Gıda kaynaklı hastalıklar; Gıda zehirlenmeleri. Laboratuvar çalışmaları: Gıdaların mikrobiyolojik analizlerindeki temel prensipler; Önemli patojen ve indikator mikroorganizmaların sayım, izolasyon, ve identifikasyon yöntemleri; Gıda kalitesi ve güvenliğinin mikrobiyal analizler ile değerlendirilmesi.

Dersin Amacı

Gıda ve mikroorganizma ilişkisini öğretmek. Çeşitli gıdalarda mikroorganizma gelişimi hakkında bilgi vererek gıda mikrobiyolojisinde iyi gıda mühendisi olmalarını sağlamak. Arzu edilmeyen mikrobiyal gelişimin engellenmesi ile mikrobiyal bozulmanın durdurulması hakkında temel bilgileri göstermek. Temel mikrobiyolojik laboratuvar uygulamalarında el becerilerini artırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders İçeriği, Tarihçe; Gıda endüstrisinde önemli mikroorganizmalara giriş. Okuma ve bilgi aktarımı BÖLÜM 1.pdf
2 Gıdalarda önemli bakterilerin özellikleri Okuma ve bilgi aktarımı Gıda Mikrobiyolojisi-Bakteriler 1 Asenkron (19.10.2020).mp4
BÖLÜM 2.pdf
3 Gıdalarda önemli bakterilerin özellikleri Okuma ve bilgi aktarımı Gıda Mikrobiyolojisi-Bakteriler 2 Asenkron (26.10.2020).mp4
BÖLÜM 2.pdf
4 Gıdalarda önemli fungi, protozoa ve virusların özellikleri Okuma ve bilgi aktarımı Gıda Mikrobiyolojisi-Fungi,protozoa,virus Asenkron (02.11.2020).mp4
BÖLÜM 2.pdf
5 Gıdaların kontaminasyon kaynakları. Okuma ve bilgi aktarımı Gıda Mik. Asenkron 4-5. Hafta.mp4
BÖLÜM 3.pdf
6 Gıdalarda mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen faktörler. Okuma ve bilgi aktarımı BÖLÜM 3.pdf
Gıda Mik. Asenkron 4-5. Hafta.mp4
7 Gıdalarda mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen kimyasal değişiklikler Okuma ve bilgi aktarımı BÖLÜM 4.pdf
Gıda Mik. Asenkron 6. Hafta.mp4
8 Mikrobiyal flora ve bozulma; et ve et ürünleri, su ürünleri, kanatlı ürünleri Okuma ve bilgi aktarımı BÖLÜM 5.pdf
Gıda Mik Asenkron 7. Hafta.mp4
9 Arasınav Yazılı arasınav
10 Mikrobiyal flora ve bozulma; Süt ve süt ürünleri, yumurta. Okuma ve bilgi aktarımı BÖLÜM 5.pdf
Gıda Mik. Asenkron 9. Hafta.mp4
11 Mikrobiyal flora ve bozulma; meyve-sebze, tahıllar, fermente ve konserve gıdalar. Okuma ve bilgi aktarımı BÖLÜM 5.pdf
Gıda Mik. Asenkron 10. Hafta.mp4
12 Arasınav Yazılı arasınav Gıda Mik. Asenkron 11. hafta.mp4
13 Gıda muhafaza yöntemleri; ışınlama, yüksek ve düşük sıcaklık. Okuma ve bilgi aktarımı BÖLÜM 6.pdf
Gıda Mik. Asenkron 12. hafta.mp4
14 Gıda muhafaza yöntemleri; kurutma, gıda katkıları, MAP, aseptik alışma ve dekontaminasyon. Okuma ve bilgi aktarımı BÖLÜM 6.pdf
Gıda Mik. 13. Hafta.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 90 1
4 Quiz 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 1 2
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 11 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 4 2 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569645 Tarihçe, gıdalarda önemli mikroorganizmalar ve bulaşma kaynakları ile gelişmesini etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olma
2 1569647 Gıdalarda mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen bozulmalar ve muhafaza teknikleri hakkında bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr