Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr.Kubilay YILDIRIM *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sorumlu öğretim üyesi tarafından hazırlanmış power-point sunumlar Beck, C.B. 2011. An Introduction to Plant Structure and Development. (Plant Anatomy for the Twenty-First Century). Bitki yapısı ve Gelişimine Giriş, Yirmibirinci Yüzyılın Bitki Anatomisi, Çeviren: Demiray, H. Nobel yayıncılık, 2. Basım, 442 sayfa. Grigore M.N., Toma C. 2017. Anatomical Adaptations of Halophytes- A review of classic literature and recent findings, Springer Intern. Publishing AG.

Dersin İçeriği

Bu derste, bitkilerin su stresi, tuz stresi ve ağır metal stresi gibi stres faktörlerine karşı kök, gövde ve yapraklarında ne tür anatomik adaptasyonlar geliştirebilecekleri ve bu anatomik adaptasyon mekanizmalarının, bitkilerin stres şartlarına uyum mekanizmalarındaki önemleri üzerinde durulacaktır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere bitkilerin stres faktörlerine karşı geliştirdikleri anatomik adaptasyon mekanizmalarını öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 2

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569598 Stres şartları altında bitkilerde ne gibi anatomik adaptasyonlar olabileceği hakkında bilgi sahibi olur.
2 1569599 Tuzcul ve kurak ortamlarda yetişen ve ağır metallere maruz kalan bitkilerde kök anatomisinde görülebilecek adaptasyon
3 1569600 Tuzcul ve kurak ortamlarda yetişen ve ağır metallere maruz kalan bitkilerde gövde anatomisinde görülebilecek adaptasyon
4 1569601 Tuzcul ve kurak ortamlarda yetişen ve ağır metallere maruz kalan bitkilerde yaprak anatomisinde görülebilecek adaptasyon
5 1569602 Anatomik özelliklerin bitkilerin stresli şartlara uyum mekanizmasındaki önemi hakkında bilgi sahibi olur ve bu konudaki adaptasyonları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1
2 2 3
3 3
4 2
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr