Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Developmental Biology. Gilbert, S.F. 10th ed. 2013. Sinauer Associates, Inc. Molecular Biology of the Cell. Alberts, B. et al. 6th ed. 2014. W. W. Norton & Company

Dersin İçeriği

Gelişim süreçlerinin altında yatan genetik ve moleküler mekanizmalar. Farklı model organizmaların gelişim süreçleri ve bu süreçlerde yer alan genetik faktörler.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, farklı model organizmalarda gelişimsel işlevlerin temelini oluşturan genetik ve moleküler mekanizmaları irdelemektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelişim genel prensipleri
2 Gametogenez, Fertilizasyon
3 Çeşitli organizmalarda erken gelişim ve embriyonik kök hücreler
4 Gelişimin kontrol noktaları
5 Hücresel etkileşim ve farklılaşma
6 Otofaji ve gelişimdeki rolü
7 Vize sınavı
8 Gelişimde programlı hücre ölümü
9 In vitro fertilizasyon
10 Gonad gelişimi
11 Nöral gelişim
12 Uzuv-Eksen oluşumu
13 Rejenerasyon
14 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 0 1
5 Derse Katılım 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 1 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569871 Gelişim süreçlerinin altında yatan genetik ve moleküler mekanizmaları açıklar.
2 1569872 Farklı model organizmalarda gelişimsel süreçleri karşılaştırabilir.
3 1569873 Gelişim biyolojisinin spesifik alanlarındaki özgün araştırmalardan elde edilen bilimsel verileri analiz edebilir.
4 1569874 Erken embriyonik gelişim ve bu evreyi etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olur.
5 1569875 Hücreler arası etkileşim ve farklılaşma mekanizmalarını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 1 3 1 1 2
2 5 5 2 2 3 1 1 1
3 5 5 2 1 3 1 1 1
4 5 5 3 3 4 1 3 4
5 5 5 3 2 3 1 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr