Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Kubilay Yıldırım *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bitki Biyoteknolojisi – Doku Kültürü ve Uygulamaları. Baloğlu M, Gürel E, Özcan S,S.Ü Vakfı , 2001.

Dersin İçeriği

bitkisel üretim çeşitliliği, bitki doku kültürü, gıda üretimi,bitkisel birincil ve ikincil metobolitlerinin tanımı ve bunların üretilmesi, bitkisel ürünlerin beslenme, sanayi ve ekonomideki önemi, bitkisel üretimdeki sorunlar ve biyoteknolojik çözüm yolları

Dersin Amacı

bitkisel doku kültürünün temel prensipleri, sorunları ve çözüm yollarının öğretilmesi, biyoteknolojinin bitkidoku kültüründeki önemi ve uygulama potansiyelinin anlatılması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 bitkisel üretimdeki sorunlar NEDEN BİTKİ.pptx
Bitki Doku Kültürü ders içeriği.docx
Tissue Culture(1).mp4
https://drive.google.com/file/d/1WUSFIUZ-NJ6H5-6qh1pgXRlas28ZIPkU/view?usp=shari
2 Bitki doku kültüründe aseptik koşulların oluşturulması https://drive.google.com/file/d/1ED3KetL8X_bjhQsF0_GL1wMAXThy3n55/view?usp=shari
bitki doku kültürü için gerekli ekipmanlar, kimyasallar ve solusyonlar.pptx
y2mate.com - Aseptic Transfer Techniques_480p.mp4
3 Bitki doku kültüründe kullanılan mazelemer ve solusyonlar y2mate.com - Basic Plant Tissue Culture Part 1_480p.mp4
https://drive.google.com/file/d/1nC3ubBci45TYegwWxg-8_BVGLtC4SmeM/view?usp=shari
bitki doku kültürü için gerekli ekipmanlar, kimyasallar ve solusyonlar.pptx
4 Bitki hormanları ve doku kültüründe kullanımı Bitkisel Hormonlar.mp4
https://drive.google.com/file/d/1zjrZdMd2yWkH8_4D_AmkScgb4-SGQuWB/view?usp=shari
Hormonlar ve Bitki Büyüme Düzenleyicileri.pptx
5 bitki dokuları ve bitki doku kültüründe kullanımları Bitkilerin doku ve organları.mp4
bitki doku kültürü için gerekli materyaller_bitkisel dokular.pptx
6 Bitki Doku kültürü uygulamaları bitki doku kültürü uygulamaları_son.pptx
Tissue Culture - Part 2.mp4
7 vize Plant Secondary Metabolism Alkaloids.mp4
8 Sekonder bitki metobolitleri Bitki seconder metobolitleri_Giriş.pptx
2-Fenolik Bileşikler.pptx
Plant Secondary Metabolites Phenolics.mp4
9 Sekonder bitki metobolitleri alkaloidler.pptx
Plant Secondary Metabolism Alkaloids.mp4
10 Sekonder bitki metobolitleri ve üretimi 4-Terpenoidler_sekonder metobolit elde ve ilaç geliştirme.pptx
Plant Secondary Metabolism Terpenoids, Lectins and Glycosides.mp4
11 Öğrenci sunumları
12 öğrenci sunumları
13 öğrenci sunumları
14 final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
36 Rapor 1 1 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1602133 Bitki doku kültürünün tarımsal üretimdeki önemlini bilir
2 1602134 bitki doku kültürü için gerekli mazlemeleri ve steril koşulların nasıl oluşturacağını öğrenir
3 1602135 bitkisel üretimdeki temel sorunları bilir
4 1602136 biyoteknoloji kullanılarak bitkisel üretimdeki sorunların nasıl çözülebileceğini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 2
3 3
4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr