Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Münir TUNÇER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel İmmünoloji: İmmün Sistemin İşlevleri ve Bozuklukları. A.K. Abbas, A.H.H. Lichtman, S.Pillai (Çev. Ed: Y. Camcıoğlu, G. Deniz). Güneş Tıp Kıtapevi.

Dersin İçeriği

İmmün sistemin terimlerinin, genel niteliklerinin ve öğelerinin tanıtılması; bağışıklık tiplerinin, immünolojik tolerans ve otoimmünitenin, doğumsal ve edinsel immün yetersizliklerin nedenleri ve sonuçlar üzerinde durulmaktadır.

Dersin Amacı

İmmün sistemin terimlerinin, genel niteliklerinin, öğelerinin, çeşitlerinin ve immün yetersizliklerin nedenlerinin tanıtılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İmmün sisteme giriş İmmun-1-1-kısa.mp4
1-Immunoloji-Tanıtım.pdf
2 Doğal bağışıklık 2-Immunoloji-Tanıtım.pdf
İmmun-2-1-kısa.mp4
3 Antijenin toplanması ve lenfositlere sunumu 3-Immunoloj-Tanıtım.pdf
İmmun-3-1-kısa.mp4
4 Edinsel immün sistemde antijen tanıma 4-Immunoloji-Tanıtım.pdf
İmmün-4-1x-kısa.mp4
5 T hücre aracılı immünite 5-Immunoloji-Tanıtım.pdf
Immun-5-x.mp4
6 Hücresel immünitenin işlevsel mekanizmaları 6-Immunoloji-Tanıtım.pdf
Immun-6.mp4
7 Hümoral immün yanıtlar 7-Immunoloji-Tanıtım.pdf
Immun-7.mp4
8 Hümoral immünitenin etkin mekanizmaları 8-Immunoloji-Tanıtım.pdf
Immun-8.mp4
9 Ara sınav
10 İmmünolojik tolerans ve otoimmünite 9-Immunoloji-Tanıtım.pdf
Immun-10.mp4
11 Tümörlere ve nakil dokularına karşı immün yanıtlar 10-Immunoloji-Tanıtım.pdf
Immun-11.mp4
12 Doğumsal immün yetersizlikler 11-Immunoloj-Tanıtım.pdf
İmmun-12.mp4
13 Edinsel immün yetersizlikler 12-Immunoloji-Tanıtım.pdf
İmmun-13.mp4
14 Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 6 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 6 1 6
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 6 1 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569504 İmmünolojinin konusunu kapsamını ve amacını tanımlayabilecek
2 1569505 İmmünite çeşitlerini ve immün sistemin elemanlarını bilecek
3 1569506 İmmünolojik tolerans ve otoimmünitenin ne olduğunu ve nasıl meydana geldiğini bilecek
4 1569507 Tümörlere ve nakil dokularına karşı immün yanıtların nasıl gerçekleştiğini bilecek
5 1569508 Doğumsal ve edinsel immün yetersizliklerin nedenlerini bilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 1 5 3 4 5
2 3 3 2 2 4 4 3 4
3 4 3 2 3 3 5 2 3
4 5 4 2 4 2 2 1 2
5 2 2 4 5 1 1 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr