Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Adıgüzel *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genomlar 3: T.A. Brown, Çeviri editörü Fevzi Bardakcı - Celal Ülger, Nobel Akademik Yayıncılık

Dersin İçeriği

Genom, transkriptom ve proteom kavramlarınının tanıtılması, DNA klonlanması, polimeraz zimcir reaksiyonunda rol alan biyolojik moleküllerin tanıtılması, genetik ve fiziksel haritaların nasıl inşa edildiğinin öğrenilmesi, haritalama ve dizileme arasındaki bağlantının değerlendirilmesi, dizileme tekniklerinin öğrenilmesi, genomların işleyişini anlamak, prokaryot ve ökaryot genomların karşılaştırılması

Dersin Amacı

Genomları incelemek, genom bilgilerimizin altında yatan teknikleri ve bilimsel yaklaşımları tanımlar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genom, transkriptom ve proteom kavramlarına genel bakış Yok Yok genomiğe giriiş dersi 1. hafta tanıtımı.mp4
1. bölüm sunum.pdf
2 RNA'nın sentezi, işlenmesi ve transkriptomiks Yok Yok Transcription (DNA to mRNA).mp4
storage/app/public/aliosman.adiguzel/139641
3 Protein sentezi, işlenmesi ve proteomiks Yok Yok proteom, protein sentezi, proteinlerin yapısı.pdf
protein sentezi.mp4
protein sentezi.mp4
protein structures.mp4
avys/aliosman.adiguzel/4892-139641
shine dalgarno dizisi.mp4
4 DNA çalışmalarında kullanılan enzimler Yok Yok DNA'yı çalışmak.pdf
PCR reaksiyonunun hazırlanması.mp4
5 Klonlama Yok Yok klonlama ders notu.pdf
Klonlama genel anlatım.mp4
Isolating Plasmid DNA miniprep.mp4
Jelden DNA saflaştırma-jove.mp4
klasik alkalin lizis plazmid izolasyonu.mp4
Kompetant hücre hazırlama jove.mp4
Ligasyon-jove.mp4
Plazmid restriksiyon kesimi.mp4
Replica Plating.mp4
6 DNA kütüphaneleri ve plazmidlerden farklı vektörler Yok Yok DNA kütüphanesi.pdf
DNA kütüphaneleri.mp4
7 Genetik haritalama, Yok Yok genomları haritalamak.pdf
Genom Haritası Çıkarma.mp4
8 Genomların fiziki haritalaması Yok Yok Fiziki haritalama.pdf
restriksiyon haritası çıkarma.mp4
9 DNA dizileme Yok Yok Genomları dizilemek.pdf
zincir sonlanma.mp4
pirodizileme.mp4
Maxam–Gilbert DNA Sequencing Method Animation.mp4
10 Bir genom dizisini anlamak Yok Yok Bir genom dizisini ve işleyişini anlamak.pdf
açık okuma çerçevesi.mp4
11 Genlerin fonksiyonlarının belirlenmesi Yok Yok 13.hafta.pptx
12 Ökaryotik genomlar Yok Yok storage/app/public/aliosman.adiguzel/139641
Ökaryot genomları.pdf
13 Viral genomlar, Prokaryotlik genomlar, ökaryot organel genomları Yok Yok 14.hafta.pptx
Virüsün litik döngüsü.mp4
14 Viral genomlar, Prokaryotlik genomlar, ökaryot organel genomları Yok Yok Posttranslasyonel Modifikasyon ve Protein Fonksiyonu[#163521]-144366.pdf
enhancer, Transcription (Basic).mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569499 Genom, Transkriptom ve Proteom kavramlarını öğrenmek
2 1569500 Genom çalışmalarının nasıl yapılacağını öğrenmek
3 1569501 Genomların haritalanmasını öğrenmek
4 1569502 Genom dizileme tekniklerini öğrenmek
5 1569503 Bir genom dizisini ve işleyişini anlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 5 5 5 5
2 4 5 5 5 5 5 5 5 4
3 5 5 5 5 5 5 5 3 4
4 5 5 5 4 5 4 5 4 5
5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr