Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ahmet Hilmi ÇON *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çon, A.H. 2019. Gıda Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Digital Formda, OMU Mühendislik Fak. Gıda Müh. Böl. Samsun Vickie A. Vaclavikand Elizabeth W.Christian (2008), Essentials of Food Science (3rd Edition) SpringerScience+Business Media, LLC

Dersin İçeriği

Gıda mühendisliğinin tanıtımı, gıda mühendisinin görevleri, bölümün vizyonu ve misyonu, Türkiye’de ve dünyada gıda mühendisliği eğitimi, gıda mühendislerinin sorumluluk, mühendislik birimleri, kütle transferi, ısıl işlemler, evaporasyon, gıdaların kurutulması, fıltrasyon, karıştırma ekipmanları, gıda işletmelerinde temizlik, gıda bileşenleri (su, yağ, protein, karbonhidrat, lifler vb.), gıda bileşenlerinin teknolojik önemi

Dersin Amacı

Gıda mühendisliğini tanıtmak, gıda mühendisinin görevleri, bölüm misyon ve vizyonu, gıda mühendisliği eğitimi ve sektördeki çalışma alanları ile ilgili bilgi vermek, temel gıda işleme basamakları hakkında öğrencileri bilgilendirmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, gıda mühendisliği eğitimi, geleceği, sorumluluklar ve çalışma alanları, Ders 1. GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ.pdf,
2 Gıda mühendisleri odası Ders 2. GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI.pdf,
3 Bölüm laboratuvarlarının özellikleri Ders 3 Gıda Mühendisliği Laboratuvarları.pdf,
4 Gıda mühendisliğinde kimya, biyokimya, mikrobiyoloji ve biyoteknolojinin önemi Ders 4. Gıda Müh. kimya biyokimya mikrobiyoloji ve biyoteknoloji.pdf,
5 Karbonhidrat ve lipit teknolojisi, karbonhidrat ve lipitlerin genel özellikleri Ders 5. KARBONHİDRAT VE LİPİT TEK.pdf,
6 Protein ve enzim teknolojisi, protein ve enzimlerin genel özellikleri Ders 6. PROTEİN VE ENZİM TEK.pdf,
7 Su, vitamin ve mineraller Ders 7. Vitaminler, mineraller ....pdf,
8 Ara Sınav
9 Gıdaların raf ömrü ve gıda saklama yöntemleri Ders 9. Raf Ömrü ve Gıda Muhafaza.pdf,
10 Gıda katkı maddeleri, kullanım alanları ve genel özellikleri Ders 10. gıda katkı maddeleri.pdf,
11 Gıda güvenliği, hijyen kuralları Ders 11. Gıda güvenliği, hijyen kuralları.pdf,
12 Temel gıda işleme basamakları I Ders 12-13. Temel Gıda Üretim Teknikleri.pdf,
13 Temel gıda işleme basamakları II Ders 12-13. Temel Gıda Üretim Teknikleri.pdf,
14 Gıda mevzuatları ve etik Ders 14. Gıda Mevzuatı ve Etik.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 12 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1110595 Etik değerler çercevesinde Gıda Mühendisinin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında genel bilgi sahibi olmak
2 1110596 Gıda mühendisliği bölümü eğitim-öğretimi ve öğrenci değişim programları (Erasmus, farabi ve mevlana) hakkında bilgi sahibi olmak
3 1110598 Gıda mühendisliğinde kullanılan temel prosesler hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 4
2 1 2
3 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr