Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd.Doç. Mustafa Mortaş *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Y A.ÇENGEL, J M.CIMBALA, T.ENGİN, Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları,2008,Güven Bilimsel İZMİR

Dersin İçeriği

Temel bilgiler, birim sistemleri, akışkanların fiziksel özellikleri, akışkanların statiği, akışkanların kinematiği, akım türleri, akımda kütlenin korunumu, süreklilik denklemi, ideal akışkanlarda hareket denklemleri, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, ideal akışkanlarda momentumun korunumu ve uygulamaları.

Dersin Amacı

Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramlar verilerek, akışkanların durgun ve hareketli olduğu sistemlerde; basınç, basınç kuvveti, akış hızı, basınç kayıpları gibi temel büyüklüklerin hesaplanmasında kullanılan yöntemleri uygulayabilmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akışkanlar mekaniğinden kullanılan temel fiziksel büyüklükleri ve birimlerini kavramak Yok Yok 1_Genel birim çevirme ve akışkanlar mekaniği ilkelerinin anlatılması.pdf,
2 Durgun akışkanlarda basıncın derinlikle değişimi kavramak Yok Yok 2_akıskanlar mekanigi.pdf,
3 Durgun akışkan sistemlerinde basınç hesapları yapabilmek Yok Yok 3_akıskanlar mekanigi.pdf,
4 Dalmış yüzeylere etkiyen akışkan kuvvetinin etkisini kavramak ve şiddetini hesaplayabilmek Yok Yok 4_akıskanlar mekanigi.pdf,
5 Akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin etkisini kavramak ve şiddetini hesaplayabilmek Yok Yok 5_akıskanlar mekanigi.pdf,
6 Akış sistemlerinde süreklilik (Kütlenin Korunumu) ilkesini kavramak ve uygulayabilmek Yok Yok 6_akıskanlar mekanigi.pdf,
7 Boru ve kanal akışlarında debi ve hız hesabı yapabilmek Yok Yok 7_akıskanlar mekanigi.pdf,
8 Akış sistemlerinde Enerjinin Korunumu ilkesini kavramak Yok Yok 8_akıskanlar mekanigi.pdf,
9 Arasınav Yok Yok
10 Enerjinin Korunumu ilkesini akış sistemlerine uygulayabilmek Yok Yok 10_akıskanlar mekanigi_2_.pdf,
11 Boru ve kanal akışlarında görülen akış türlerinin (laminer ve türbülanslı) karakteristiklerini kavramak Yok Yok 11_akıskanlar mekanigi.pdf,
12 Boru ve kanal akışlarında, sürekli ve yerel kayıpların oluşumunu kavramak ve basınç kayıplarını hesaplayabilmek Yok Yok 12_akıskanlar mekanigi.pdf,
13 Boru ve kanal akışlarında temel basınç kaybı hesaplarını yapabilmek Yok Yok 13_akıskanlar mekanigi.pdf,
14 Final Sınavı Yok Yok 14_akıskanlar mekanigi.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 2 12 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1122941 Durgun akışkan sistemlerinde basınç hesapları yapabilmek
2 1136791 Enerjinin Korunumu ilkesini akış sistemlerine uygulayabilmek
3 1136519 Akışkanlar mekaniğinden kullanılan temel fiziksel büyüklükleri ve birimlerini kavramak
4 1154639 Boru ve kanal akışlarında debi ve hız hesabı yapabilmek
5 1175999 Boru ve kanal akışlarında temel basınç kaybı hesaplarını yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 3 3 2 2 2 2
2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3
5 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr