Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Sadettin TURHAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Özkan M., Cemeroğlu B., Türkyılmaz, M. 2011. Gıda Mühendisliğinde Kütle ve Enerji Denklikleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 43, Ankara. 2. Esin A. 1993. Material and Energy Balances in Food Engineering. Middle East Technical University, Ankara. 3. Himmelblau D.M., Riggs J.B. 2004. Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering. Prentice- Hall İnternational, London. 4. Yalçın H., Gürü, M. 2000. Stokiometri. Palme Yayınları: 159, Ankara.

Dersin İçeriği

Stokiometrik hesaplarda problem çözme tekniği, kütle dengesi, kararlı halde (sürekli rejim) çalışan fiziksel işlemler için açık sistemler, geri devir, by pass ve purge (tavsiye) içeren sistemler için kütle dengeleri, reaksiyonsuz ve açık sistemler için genel enerji dengesi, enerji üretimi veya enerji tüketimi olan sistemlerde enerji dengesi.

Dersin Amacı

Bu ders gıda mühendisliği öğrencilerine kütle ve enerji denkliklerinin gıda sanayindeki uygulamaları hakkında bilgi verir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Boyutlar ve Birimler Şablon1.docx,
2 Gıdaları bazı fiziksel özellikleri Şablon2.docx,
3 Kütle denklikleri Şablon3.docx,
4 Kütle denkleri Şablon4.docx,
5 Kütle denklikleri Şablon5.docx,
6 Kütle denklikleri Şablon6.docx,
7 Kütle denkleri Şablon7.docx,
8 Ara sınav Şablon8.docx,
9 Kütle denklikleri Şablon9.docx,
10 Enerji denklikleri Şablon10.docx,
11 Ara sınav Şablon11.docx,
12 Enerji denklikleri Şablon12.docx,
13 Enerji denklikleri Şablon13.docx,
14 Genel değerlendirme Şablon14.docx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1143242 Problem kurma ve çözme mantığını anlama ve kullanma becerisini kazanma
2 1176164 Ana kavramları ve bu bilginin bir gıda işlemi ile ilgili temel ısı ve kütle denkliği problemlerinin çözümüne nasıl uygulanacağını öğrenme
3 1197907 Konu ile ilgili çeşitli problemleri çözerek gıda işleme terminolojisi ve gıda işleme yöntemlerinin temel uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 4 5
3 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr