Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Mustafa MORTAŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yunus A Cengel Thermodynamics An Engineering Approach, SI Version , 2010

Dersin İçeriği

Gaz özellikleri, ideal gaz denklemi. Enerjinin korunumu. Kütlenin korunumu. Enerji türleri. Termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası, Carnot döngüsü ve güç çevrimleri. Soğutma döngüleri, Sabit ısı iletimi, kompozit maddeler için termal dirençleri. Konveksiyon ve Radyasyon.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Saf madde ve ideal gaz denklemleri davranışını tanımlamak, kararlı ve kararsız şartlar altında analizin açık ve kapalı sistemlerde termodinamik sorunlarını içerir; bu yüzden farklı mühendislik problemlerine termodinamiğin enerji tasarrufu ve ikinci hukuk kavramını uygulama becerisi kazanmak, Farklı sorunlar için iletim, taşınım ve basit radyasyon ısı transferi ve temel fizik uygulamak , farklı güç ve soğutma çevrimlerindeki Termodinamik analizini yapmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve birimler Yok Yok
2 Gaz Özellikleri ve Basınç Yok Yok
3 Ideal Gaz Yok Yok
4 Enerji Türleri Yok Yok
5 Termodinamik terminolojisi ve süreci Yok Yok
6 Termodinamiğin kütle dengesi ve birinci yasası Yok Yok
7 Termodinamiğin birinci yasası Yok Yok
8 Termodinamiğin ikinci yasası Yok Yok
9 Arasınav Yok Yok
10 Gaz güç çevrimleri (Otto, Dizel ve Çift çevrim) Yok Yok
11 Saf madde ve özellikleri tablolardan bulma Yok Yok
12 Isı Transferi Soğutma çevrimi Yok Yok
13 Kimyasal Tepkimeler Yok Yok
14 Final sınavı Yok Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
54 Ev Ödevi 2 15 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1125942 Farklı termodinamik işlemleri için saf maddenin özelliğini belirlemek
2 1132305 Kararlı ve kararsız hal koşullarında kapalı ve açık sistem analiz etmek için termodinamiğin birinci yasası uygulamak
3 1127810 Farklı güç / soğutma çevrimlerini analiz etmek ve performans parametresinin genel döngüsü belirlemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 5 3 3 2 2 2
2 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3
3 3 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr