Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Fehmi YAZICI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bilişli, A. Gıda Biyokimyası. Sidas Yayınları. 2016. 2. H. Moran et al. (1993). Principles of biochemistry. Neil Patterson publishers prentice hall, NJ 3. N.A.M. Eskin (1990). Biochemistry of foods. Academic pres, Inc. New York

Dersin İçeriği

Hücre, Proteinler, Enzimler, Enzim kinetiği, Koenzimler, Karbonhidratlar, Lipidler, Biyolojik membranlar, Nükleik asitler, Glikoliz, Sitrik asit döngüsü, Oksidatif fosforilizasyon, glikojen metabolizması, glukonegenesis, pentoz fosfat yolu, fotosentez, Lipid metabolizması, Amino asit metabolizması, Gıdalarda biyokimyasal değişmeler, Gıdalarda esmerleşme reaksiyonları, Gıda endüstrisinde enzimler

Dersin Amacı

Gıdanın işlenmesi ve depolanması sırasında koşullara bağlı olarak gerçekleşen veya gerçekleşebilecek biyokimyasal değişimleri/reaksiyonları ortaya koymak ve sanayi uygulamaları ile birleştirebilmeyi amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş 1 Hafta.pptx,
2 Hücre ve fonksiyonu 2. Hafta.pptx,
3 Amino asitler, proteinlerin yapıları, miyoglobib, hemoglabin 3. Hafta.pptx,
4 Gıdalarda esmerleşme reaksiyonları 4. Hafta.pptx,
5 Lipidler 5. Hafta.pptx,
6 Nükleik asitler 6. Hafta.pptx,
7 Enzimler 7. Hafta.pptx,
8 Enzimler 8. Hafta.pptx,
9 Arasınav 9. Hafta.pptx,
10 Karbonhidrat metabolizması 10. Hafta.pptx,
11 Karbonhidrat metabolizması 11. Hafta.pptx,
12 Lipid metabolizması 12. Hafta.pptx,
13 Lipid metabolizması 13. Hafta.pptx,
14 Protein metabolizması 14. Hafta.pptx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1146959 Gıda bileşenlerinin temel yapılarının yanı sıra metabolizma süreçlerinin değerlendirmek
2 1124244 Gıda işleme ve depolama sürecinde gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonları kavramak
3 1129146 Meydana gelen veya gelebilecek biyokimyasal reaksiyonların işleme ve depolama süresince gıda kalitesine etkilerinin belirlemek
4 1135177 Biyokimyasal reaksiyonların öğretilmesi sonucunda sanayi işleme parametreleri ve yeni ürün tasarlanma aşamalarının kavranabilmesi
5 1142858 Gıdada gerçekleşen enzimatik reaksiyonların gıda ile ilişkisini kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3
2 3 4
3 4 3
4
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr