Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Ahmet Hilmi ÇON *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Çon, A.H. and Gökalp, H.Y. “Gıda Mikrobiyolojisi Ders Notları” Pamukkale Universitesi Mühendislik Fakültesi Basımevi, (1997) Yardımcı Kitaplar: Ünlütürk, A. and Turantaş, F. “Gıda Mikrobiyolojisi” Mengi Tan Basımevi, İzmir, (1998) Özçelik, S. “Gıda Mikrobiyoloji” SDU, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, (1998) Özçelik, S. “Gıda Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu” SDU, Ziraat Fak. Ders Kitabı, (1998) Jay, J. M., “ Modern Food Microbiology” AVI book, (1992)

Dersin İçeriği

Gıdalarda önemli mikroorganizmaların özellikleri; Gıdaların kontaminasyon kaynakları; Çeşitli bitkisel ve hayvansal gıdaların mikroflorası; Gıdalarda mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen faktörler; Gıdalarda mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen kimyasal değişiklikler; Değişik gıdalarda bozulma tipleri ve etmenleri; Gıdalarda mikrobiyal gelişmenin kontrolü ve gıda muhafaza yöntemleri; Gıda kaynaklı hastalıklar; Gıda zehirlenmeleri. Laboratuvar çalışmaları: Gıdaların mikrobiyolojik analizlerindeki temel prensipler; Önemli patojen ve indikator mikroorganizmaların sayım, izolasyon, ve identifikasyon yöntemleri; Gıda kalitesi ve güvenliğinin mikrobiyal analizler ile değerlendirilmesi.

Dersin Amacı

Gıda ve mikroorganizma ilişkisini öğretmek. Çeşitli gıdalarda mikroorganizma gelişimi hakkında bilgi vererek gıda mikrobiyolojisinde iyi gıda mühendisi olmalarını sağlamak. Arzu edilmeyen mikrobiyal gelişimin engellenmesi ile mikrobiyal bozulmanın durdurulması hakkında temel bilgileri göstermek. Temel mikrobiyolojik laboratuvar uygulamalarında el becerilerini artırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders İçeriği, Tarihçe; Gıda endüstrisinde önemli mikroorganizmalara giriş. Mikrobiyoloji laboratuarının temel kuralları Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi Laboratuar uygulaması BÖLÜM 1.pdf
2 Gıdalarda önemli bakterilerin özellikleri Besiyeri hazırlama ve depolama Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması Gıda Mikrobiyolojisi-Bakteriler 1 (19.10.2020).mp4
BÖLÜM 2.pdf
3 Gıdalarda önemli bakterilerin özellikleri Sterilizasyon prensipleri ve yöntemleri Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması BÖLÜM 2.pdf
4 Gıdalarda önemli fungi, protozoa ve virusların özellikleri Örnek alma ve ekim için hazırlama Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması BÖLÜM 2.pdf
5 Gıdaların kontaminasyon kaynakları. Temel sayım yöntemleri; Katı Besiyeri, EMS, Membran Filitrasyon, Titre Belirlenmesi vb Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması BÖLÜM 3.pdf
6 Gıdalarda mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen faktörler. Koliform ve fekal koliform bakteri sayımı (EMS) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması BÖLÜM 3.pdf
7 Gıdalarda mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen kimyasal değişiklikler Koliform bakteri ve Enterobacteriaceae sayımı Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması BÖLÜM 4.pdf
8 Mikrobiyal flora ve bozulma; et ve et ürünleri, su ürünleri, kanatlı ürünleri. E. coli sayımı (Klasik EMS, Hızlı EMS ve Katı Besiyeri) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması BÖLÜM 5.pdf
9 Mikrobiyal flora ve bozulma; Süt ve süt ürünleri, yumurta. TAMB ve Maya–Küf sayımı Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması BÖLÜM 5.pdf
10 Arasınav Yazılı Sınav
11 Mikrobiyal flora ve bozulma; meyve-sebze, tahıllar, fermente ve konserve gıdalar. Sülfit indirgeyen Clostridium, Enterokok ve Staphylococcus aureus sayımı Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması BÖLÜM 5.pdf
12 Gıda muhafaza yöntemleri; ışınlama, yüksek ve düşük sıcaklık. Rope sporu (EMS Yöntemi) ve ekşime yapan sporlu bakteri sayımı Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması BÖLÜM 6.pdf
13 Gıda muhafaza yöntemleri; kurutma, gıda katkıları, MAP, aseptik alışma ve dekontaminasyon. Toplam psikrofilik, termofilik ve halofilik bakteri sayımı Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması BÖLÜM 6.pdf
14 Gıda Kaynaklı Hastalıklar Genel Değerlendirme Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması BÖLÜM 7.pdf
15

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 27 27
34 Okuma 2 5 10
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1368086 Tarihçe, gıdalarda önemli mikroorganizmalar ve bulaşma kaynakları ile gelişmesini etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olma
2 1382734 Gıdalarda mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen bozulmalar ve muhafaza teknikleri ile gıda kaynaklı hastalıklar hakkında bilgi sahibi olma
3 1370997 Mikrobiyoloji laboratuarının temel kuralları, besiyeri hazırlama, örnek alma, ekim ve sayım yöntemlerini öğrenme ve uygulama becerilerini artırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3 2
3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr