Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doktor Öğretim Üyesi Belkis TEKGÜLER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Her türlü Autocad programı kullanma kılavuzları, web sayfaları. Kamanlı, M.,Balık, F.S. ve Sulak, A.İ.,2004. Bilgisayar Destekli Tasarım AutoCAD, 2. Baskı.198s.

Dersin İçeriği

CAD, Autocad tanımı, kullanım alanları, Çizim yöntemleri ve çizim ayarları, Draw (çizim) ve modify (Düzenleme)araç çubuklarının tanıtımı, Nokta,Çizgi, çember yay çizimi, Dikdörtgen, çokgen çizimi, polyline çizme ve nesneleri seçme komutları, düzenleme komutları, nesneleri tarama, çizimin ölçülendirmesi, Alan hesaplama, çizime yazı yaz katı modelde birleştirme, çıkarma, kesit oluşturma, UCS komutu, katı modelleme ve yüzey modelleme ile üç boyutlu çizimlere giriş, Extrude komutuyla katı model çizme, katı modelde birleştirme, çıkarma, kesit oluşturma,

Dersin Amacı

Autocad programını kullanımını öğrenmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 CAD, Autocad tanımı, kullanım alanları CAD, Autocad tanımı, kullanım alanları (bilgisayarda uygulaması) bdç-1.pptx,
2 Çizim yöntemleri ve çizim ayarları Çizim yöntemleri ve çizim ayarları (bilgisayarda uygulaması) bdç-2.pptx,
3 Draw (çizim) ve modify (Düzenleme)araç çubuklarının tanıtımı, Draw ve modify araç çubuklarının tanıtımı (bilgisayarda uygulaması) bdç-3.pptx,
4 Nokta,Çizgi, çember yay çizimi Nokta,Çizgi, çember yay çizimi, (bilgisayarda uygulaması) bdç-4.pptx,
5 Dikdörtgen, çokgen çizimi Dikdörtgen, çokgen çizimi (bilgisayarda uygulaması) bdç-5.pptx,
6 polyline çizme ve nesneleri seçme komutları polyline çizme ve nesneleri seçme komutları (bilgisayarda uygulaması) bdç-6.pptx,
7 düzenleme komutları, nesneleri tarama düzenleme komutları, nesneleri tarama (bilgisayarda uygulaması) bdç-7.pptx,
8 çizimin ölçülendirmesi çizimin ölçülendirmesi (bilgisayarda uygulaması)
9 Ara sınav ara sınav haftası - uygulama yok bdç-9.pptx,
10 Çizimin ölçülendirmesi (devam) draw, modify ve ölçülendirme menülerini kullanacak şekilde örnek uygulama çalışmalar bdç-10.pptx,
11 UCS komutu, üç boyutlu çizimler (yüzey modelleme, katı modelleme) uygulama sınavı bdç-11.pptx,
12 Üç boyutlu çizimler (devam) UCS komutu, üç boyutlu çizimler, çizime yazı ekleme, düzenleme uygulamaları bdç-12..pptx,
13 Wiew menüsünün kullanımı Extrude komutuyla katı model çizme (bilgisayarda uygulaması) bdç-13-14.pptx,
14 substract, slice, revolve komutlarının kullanımı substract, slice, revolve komutlarının kullanımı (bilgisayarda uygulaması) bdç-13-14.pptx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1
49 Performans 1 2 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1097626 Autocad çizim programını kullanabilme
2 1097627 2 ve 3 boyutlu çizimleri bilgisayar ortamında yapabilme
3 1097628 Autocad çizim programını ve teknik çizimi anlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3
2 4 4 3
3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr